บทความและข่าวสาร Good Price Hearing Aids
ปิด
ข่าวและบทความ
ใส่เครื่องช่วยฟังดีไหม ข้อดี ข้อเสีย และวิธีการตัดสินใจ
การมีปัญหาการได้ยินสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้อย่างมาก หลายคนที่ประสบปัญหานี้อาจสงสัยว่า "ใส่เครื่องช่วยฟังดีไหม" บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียของการใส่เครื่องช่วยฟัง และวิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมสำหรับคุณ ข้อดีของการใส่เครื่องช่วยฟัง ปรับปรุงคุณภาพการได้ยิน การใส่เครื่องช่วยฟังช่วยให้คุณได้ยินเสียงได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้น เพิ่มความมั่นใจในตนเอง เมื่อคุณได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น คุณจะรู้สึกมั่นใจในการเข้าสังคมและทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ป้องกันการเสื่อมสภาพของการได้ยินเพิ่มเติม การใช้เครื่องช่วยฟังสามารถช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่ใช้เครื่องช่วยฟัง ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การได้ยินเสียงรอบตัวช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และเพลิดเพลินกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ข้อเสียของการใส่เครื่องช่วยฟัง ค่าใช้จ่าย เครื่องช่วยฟังมีราคาสูง และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาจเป็นภาระทางการเงินได้ ความไม่สะดวกในการสวมใส่ บางคนอาจรู้สึกไม่สบายหรือไม่สะดวกในการสวมใส่เครื่องช่วยฟัง โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ การดูแลรักษา เครื่องช่วยฟังต้องการการดูแลรักษาและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสียงรบกวน บางครั้งเครื่องช่วยฟังอาจรับเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม เช่น เสียงลม เสียงฝน ทำให้รู้สึกไม่สบาย วิธีการตัดสินใจในการใช้เครื่องช่วยฟัง การตรวจการได้ยิน การตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน (audiologist) เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการประเมินว่าคุณต้องการเครื่องช่วยฟังหรือไม่ การทดลองใช้ ลองใช้เครื่องช่วยฟังที่มีอยู่ในตลาดเพื่อดูว่าคุณรู้สึกสะดวกสบายและได้ยินชัดเจนหรือไม่ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินเพื่อขอคำแนะนำในการเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับคุณ การพิจารณาค่าใช้จ่าย พิจารณางบประมาณและค่าใช้จ่ายในการซื้อและดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง การศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังประเภทต่าง ๆ และคุณสมบัติของเครื่องเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ใส่เครื่องช่วยฟังดีไหม การใส่เครื่องช่วยฟังมีข้อดีมากมายที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการได้ยินและคุณภาพชีวิตของคุณ แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องพิจารณาเช่นกัน การตัดสินใจในการใส่เครื่องช่วยฟังควรพิจารณาจากความจำเป็นส่วนบุคคลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
บัตรทองเบิกเครื่องช่วยฟังได้ไหม สิทธิและขั้นตอนการใช้บริการ
ปัญหาการได้ยินเป็นเรื่องที่สำคัญและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประสบปัญหาอย่างมาก สำหรับผู้ที่มีบัตรทอง คำถามที่มักจะเกิดขึ้นคือ "บัตรทองสามารถเบิกเครื่องช่วยฟังได้ไหม?" บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิทธิประโยชน์และขั้นตอนการใช้บัตรทองในการเบิกเครื่องช่วยฟังได้อย่างชัดเจน สิทธิประโยชน์ของบัตรทอง บัตรทองเบิกเครื่องช่วยฟังได้ไหม คงเป็นคำถามที่หลายคนสงสับ บัตรทองหรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเป็น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งครอบคลุมถึงการรักษาโรคทั่วไป การผ่าตัด และอุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภท การเบิกเครื่องช่วยฟังด้วยบัตรทอง ปัจจุบันบัตรทองครอบคลุมการเบิกเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน แต่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้ การตรวจการได้ยิน: ผู้ที่ต้องการเบิกเครื่องช่วยฟังต้องได้รับการตรวจการได้ยินจากแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก (ENT) หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินระดับการสูญเสียการได้ยินและความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยฟัง ใบรับรองแพทย์: ผู้ที่มีสิทธิ์เบิกเครื่องช่วยฟังต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องมาจากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า การยื่นคำร้อง: ผู้ประสงค์จะเบิกเครื่องช่วยฟังต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่จำเป็นต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ขั้นตอนการขอเบิกเครื่องช่วยฟัง นัดพบแพทย์: นัดพบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตรวจการได้ยิน: แพทย์จะทำการตรวจการได้ยินเพื่อประเมินระดับการสูญเสียการได้ยินและความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยฟัง ขอใบรับรองแพทย์: หากมีความจำเป็น แพทย์จะออกใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอเบิกเครื่องช่วยฟัง ยื่นคำร้อง: ยื่นคำร้องพร้อมใบรับรองแพทย์และเอกสารที่จำเป็นต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รอการอนุมัติ: รอการอนุมัติจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากได้รับการอนุมัติจะสามารถรับเครื่องช่วยฟังได้ตามที่กำหนด   คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเบิกเครื่องช่วยฟัง ศึกษาข้อมูล: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเบิกเครื่องช่วยฟังจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรึกษาแพทย์: ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินและความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยฟัง เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน: ตรวจสอบและเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นคำร้องให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติ การเบิกเครื่องช่วยฟังด้วยบัตรทองเป็นไปได้และเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้มีบัตรทองสามารถใช้ได้ เพื่อให้ได้เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับความต้องการและการดูแลที่เหมาะสม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถกลับมาได้ยินเสียงโลกได้อย่างชัดเจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปัญหาเกี่ยวกับหูตึง: สาเหตุ อาการ และการดูแลรักษา
ปัญหาเกี่ยวกับหูตึง เป็นภาวะที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการได้ยิน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แม้ว่าส่วนใหญ่จะพบในผู้สูงอายุ การสูญเสียการได้ยินอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การสื่อสาร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และวิธีการดูแลรักษาปัญหาหูตึง เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถป้องกันหรือจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุของหูตึง ปัญหาเกี่ยวกับหูตึง สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ หูตึงชนิดนำเสียง (Conductive Hearing Loss) และ หูตึง ชนิดประสาท (Sensorineural Hearing Loss) หูตึงชนิดนำเสียง: การอุดตันของช่องหู: เช่น ขี้หูที่สะสมมากเกินไป หรือวัตถุแปลกปลอม การติดเชื้อในหูชั้นกลาง: การติดเชื้ออาจทำให้เกิดการอักเสบและของเหลวสะสมในหู การเจริญเติบโตผิดปกติของกระดูกหู: เช่น การเกิดโรค Otosclerosis ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตผิดปกติของกระดูกในหูชั้นกลาง หูตึงชนิดประสาท: การเสื่อมของประสาทหู: มักเกิดขึ้นตามอายุ การได้รับเสียงดังเป็นเวลานาน: เช่น การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือการฟังเพลงเสียงดังผ่านหูฟัง โรคประสาท: เช่น โรค Meniere's หรือเนื้องอกของเส้นประสาทหู การใช้ยาบางชนิด: ยาบางประเภทสามารถทำลายเซลล์ประสาทหูได้ เช่น ยาปฏิชีวนะบางชนิด อาการของหูตึง อาการของหูตึงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรง แต่ทั่วไปแล้วอาจประกอบด้วย: ได้ยินเสียงเบาลง: ไม่สามารถได้ยินเสียงที่เคยได้ยินชัดเจน ต้องการให้คนพูดเสียงดังขึ้น: มักขอให้ผู้อื่นพูดเสียงดังหรือชัดเจนขึ้น ฟังไม่ชัดในที่มีเสียงรบกวน: การฟังพูดคุยในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนหรือเสียงพื้นหลังทำให้ยากขึ้น ได้ยินเสียงวิ้งในหู: บางคนอาจได้ยินเสียงวิ้งหรือหึ่งๆ ในหู หลีกเลี่ยงการสนทนา: ผู้ที่มีปัญหาหูตึงอาจหลีกเลี่ยงการสนทนาเพราะรู้สึกไม่สบายใจหรืออาย การดูแลรักษาและป้องกันปัญหาหูตึง การดูแลรักษาปัญหาเกี่ยวกับหูตึงขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แท้จริง การรักษาอาจประกอบด้วยวิธีการทางการแพทย์และการใช้เครื่องช่วยฟัง การรักษาทางการแพทย์: การขจัดขี้หู: ในกรณีที่เกิดจากการอุดตันของขี้หู แพทย์สามารถขจัดขี้หูออกได้อย่างปลอดภัย การรักษาการติดเชื้อ: การใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาลดการอักเสบตามคำแนะนำของแพทย์ การผ่าตัด: ในบางกรณีที่มีปัญหากระดูกในหู เช่น โรค Otosclerosis การผ่าตัดอาจเป็นทางเลือก การใช้เครื่องช่วยฟัง: เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid): เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายเสียง ทำให้ผู้ที่มีปัญหาหูตึงสามารถได้ยินชัดเจนขึ้น การฝังเครื่องช่วยฟัง: เช่น Cochlear Implant สำหรับผู้ที่มีปัญหาประสาทหูเสื่อมรุนแรง การป้องกัน: หลีกเลี่ยงเสียงดัง: ป้องกันการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรใช้ที่ครอบหูหรือที่อุดหู รักษาความสะอาดของหู: หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมในการทำความสะอาดหู เช่น ก้านสำลี ตรวจสุขภาพหูประจำ: ควรตรวจสุขภาพหูและการได้ยินเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ผลกระทบของหูตึงต่อชีวิตประจำวัน ปัญหาหูตึงสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในหลายด้าน เช่น การสื่อสาร: ผู้ที่มีปัญหาหูตึงอาจพบปัญหาในการฟังและทำความเข้าใจบทสนทนา ทำให้การสื่อสารกับผู้อื่นยากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: ปัญหาการสื่อสารอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเครียดในความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน การทำงาน: ผู้ที่มีปัญหาหูตึงอาจพบอุปสรรคในการทำงาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้การฟังเป็นหลัก สุขภาพจิต: ปัญหาหูตึงสามารถทำให้เกิดความเครียด ความกังวล และภาวะซึมเศร้า เนื่องจากการแยกตัวจากสังคม การรับมือกับปัญหาหูตึงในชีวิตประจำวัน การรับมือกับปัญหาหูตึงในชีวิตประจำวันสามารถทำได้โดย: การใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ: การใช้เครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์ช่วยฟังอื่น ๆ ที่ทันสมัย การเรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร: เช่น การอ่านริมฝีปาก การใช้ภาษามือ หรือการเขียนข้อความเพื่อสื่อสาร การปรับสภาพแวดล้อม: ลดเสียงรบกวนในสภาพแวดล้อมที่ทำงานหรือที่บ้าน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น การสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อน: การได้รับการสนับสนุนและความเข้าใจจากคนใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับปัญหาหูตึง ปัญหาหูตึงเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย การทำความเข้าใจสาเหตุ อาการ และวิธีการดูแลรักษาจะช่วยให้เราสามารถป้องกันหรือจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหลีกเลี่ยงเสียงดัง รักษาความสะอาดของหู และการตรวจสุขภาพหูเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาหูตึงได้อย่างมาก การใช้เครื่องช่วยฟังและการรับการรักษาทางการแพทย์ตามความจำเป็นสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาหูตึงได้อย่างมาก การสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาหูตึงสามารถปรับตัวและมีชีวิตที่มีคุณภาพดีได้
เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว ซ่อนมิดในช่องหู
เครื่องช่วยฟังทำหน้าที่เสมือนเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กให้ดังขึ้นโดยใส่ไว้ในช่องหู สามารถถอดเก็บได้ เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว ,ขนาดเล็ก มีทั้งหมด 4 แบบ คือ เครื่องไมโครใส่ในรูหูแบบ IIC หรือ Micro CIC เหมาะสำหรับผู้ที่ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลาง ตัวเครื่องจะสอดลึกเข้าไปในรูหู ลำโพงและไมโครโฟนเล็กกว่าปกติที่ใช้ทั่วไป จึงมีกำลังขยายได้จำกัด เครื่องจิ๋วใส่ในรูหูแบบ CIC สำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลาง ซ่อนอยู่ในรูหู ทำงานแบบอัตโนมัติ แต่อาจเพิ่มปุ่มปรับความดังหรือใช้รีโมทควบคุมได้ บางรุ่นต่อระบบไร้สายเพิ่มได้ เครื่องเล็กใส่ในช่องหู ITC สำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมเล็กปานกลางถึงมาก ซ่อนอยู่ในช่องหู มีสองไมโครโฟน ทำให้ตัดเสียงรบกวนและแยกทิศทางเสียงได้ดีขึ้น เครื่องใหญ่ใส่ในช่องหู ITE เครื่องช่วยฟังรุ่นประหยัดถ่าน เพราะใช้ถ่านก้อนใหญ่ เบอร์ 13 สำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมปานกลางถึงมาก ทำงานแบบอัตโนมัติ มีปุ่มปรับความดังหรือใช้รีโมทควบคุมได้ บางรุ่นเพิ่มระบบไร้สายได้และเชื่อมต่อกันได้และทำงานสัมพันธ์สองข้าง เช่น มีเสียงจอแจข้างขวา แต่เสียงพูดมาจากข้างซ้าย เครื่องขยายเสียงหูซ้ายมากขึ้นตัดเสียงรบกวนหรือลดการขยายเสียงหูขวา เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว จึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความบกพร่องการได้ยินหรือผู้ที่ประสาทหูเสื่อมเริ่มต้นจนถึงมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทำงาน เพื่อไม่ทำให้บุคลิกภาพเสียแถมยังปกปิดการมองเห็นจากผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี มีความสะดวกคล่องตัวง่ายต่อการสวมใส่ ซึ่งเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กอาจไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดที่เล็กอาจมีกำลังขยายของเสียงไม่เพียงพอต่อการได้ยิน สำหรับใครที่ต้องการใช้เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก ควรหมั่นทำความสะอาดช่องหูของคุณเพื่อป้องกันการสะสมของขี้หูและทำให้เครื่องช่วยฟังเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ผู้ที่มีเหงื่อออกเยอะ การใช้เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กจะช่วยลดโอกาสเหงื่อไหลเข้าตัวเครื่องให้ลดน้อยลงอีกด้วย ใครที่มีปัญหาทางการได้ยินการใส่เครื่องช่วยฟังไม่ใช่เรื่องน่าอาย เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติของหูเราหรือคนรอบข้าง เช่น เริ่มได้ยินไม่ชัด บางคำหายไป ได้ยินไม่ครบทั้งประโยคมีเสียงดังในหูดูโทรทัศน์เสียงดังกว่าปกติ หรือมักขอให้คู่สนทนาพูดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจเช็คอย่างละเอียดและทำการเข้ารักษาทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะถ้าไม่รีบรักษาอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากสื่อสารกับผู้อื่นได้ยาก ทำให้ไม่อยากเข้าสังคม รู้สึกเหมือนตัวคนเดียว และอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ หรือแนะนำให้ใส่ เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว เพื่อปกปิดการมองเห็น
เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จหรือใส่ถ่านดีกว่ากัน เราควรเลือกแบบไหน
เครื่องช่วยฟังคืออะไร หลายท่านนั้นอาจไม่รู้จักเครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังนั้นคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สามารถใส่ในช่องหูได้ เครื่องช่วยฟังนั้นประกอบไปด้วยลำโพง ไมโครโฟน ตัวขยายเสียง และในระบบดิจิตอลมีไม่โครชิพที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์สั่งการการทำงานได้อย่างรวดเร็ว การใส่เครื่องช่วยฟังไม่เป็นอันตรายต่อช่องหู และเครื่องช่วยฟังเหมาะสำหรับผู้ที่อาการหูตึง หูอื้อ โดยการทำงานของเครื่องช่วยฟังจะทำการรับเสียงต่างๆเข้าผ่านตัวขยายเสียงเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินนั้นได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้น จับคำพูดได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ที่มีปัญหาหูตึง หูอื้อ สามารถสนทนาและสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น การใส่เครื่องช่วยฟังทำให้การใช้ชีวิตของผู้ที่มีปัญหาหูตึง หูอื้อนั้นไม่ลำบากอีกต่อไป เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟแตกต่างจากเครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านอย่างไร เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟนั้นเป็นการชาร์จไฟให้ตัวเครื่องช่วยฟังสามารถทำงานได้ โดยมีการใช้ไฟฟ้าในการจ่ายไฟไปยังเครื่องช่วยฟังให้มีการทำงานคล้ายกับการใช้โทรศัพท์มือถือนั่นเอง และในบ้างรุ่นมีกล่องชาร์จไฟที่คล้ายกับพาวเวอร์แบงก์ที่สามารถสำรองไฟในการการชาร์จไฟเครื่องช่วยฟังนอกสถานที่ได้ สามารถพกพาและชาร์จไฟได้ในทุกที่นั่นเอง ส่วนเครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านนั้นเป็นการใช้ถ่านแล้วทิ้ง โดยถ่านที่ใสช้อกับเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นถ่านแบบ Zinc Air ที่ปลดสารปรอทและไม่เป็นอันตรายและสามารถจ่ายกระแสไฟได้อย่างเสถียร โดยการทำงานของเครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านนั้นมีการทำงานจาการใส่ถ่านและกระจายกระแสไฟเข้าสู่เครื่องช่วยฟังเพื่อให้เครื่องช่วยฟังทำงานนั่นเอง โดยถ่านเครื่องช่วยฟังนั้นมีด้วยกันหลายเบอร์ซึ่งเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่นนั้นแต่ละแบบมีการใช้ถ่านเครื่องช่วยฟังที่แตกต่างกัน ถ่านเครื่องช่วยฟัง 1 ก้อนนั้นสามารถใช้งานได้โดยเฉลี่ยประมาณ 5-6 วันหากถ่านเครื่องช่วยฟังหมดเครื่องช่วยฟังนั้นจะมีสัญญาณเตือนเพื่อต้องเปลี่ยนถ่านก้อนใหม่นั่นเอง เราควรเลือกเครื่องช่วยฟังแบบไหนให้เหมาะสมที่สุด การเลือกเครื่องช่วยฟังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จหรือใส่ถ่านดีกว่ากัน เพราะหากเราเลือกเครื่องช่วยฟังที่ไม่ตรงต่อการได้ยินของเราปัญหาหูตึง หูอื้อนั้นก็ไม่ถูกแก้ไขอย่างถูกวิธี การเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมต่อการได้ยินของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอีกหนึ่งอย่าง  เครื่องช่วยฟังมีทั้งแบบชาร์จไฟและแบบใส่ถ่าน ซึ่งเครื่องช่วยฟังแต่ละแบบนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป หากการใช้งานที่สะดวกและมีอาการหูตึงที่ไม่รุนแรง แนะนำเครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟเพราะเครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีกล่องชาร์จไฟที่สามารถชาร์จไฟเครื่องช่วยฟังได้ในทุกที่ และสำหรับผู้ที่หูตึงที่รุนแรงนั้นแนะนำเครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านเพราะตัวเครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีกำลังขยายที่สูงและถ่านเครื่องช่วยฟังที่ใช้เป็นแบบใช้แล้วทิ้งนั่นเอง การเลือกเครื่องช่วยฟังควรเลือกเครื่องช่วยฟังที่ตอบโจทย์กับปัญหาหูตึงของผู้ใช้งานมากที่สุดนั่นเอง ทำไมต้องใส่เครื่องช่วยฟัง การใส่เครื่องช่วยฟังนั้นเป็นการชะลอการเสื่อมของเส้นประสาทหูและช่วยกระตุ้นให้เส้นประสาทหูทำงาน และการใช้เครื่องช่วยฟังนั้นช่วยให้การสื่อสารกับคนรอบข้างดีขึ้น สามารถฟังเสียงต่างๆได้ชัดเจน จับคำพูดได้ชัดเจนขึ้น สามารถสื่อสารได้อย่างรู้เรื่องและไม่ต้องถามย้ำๆในประโยคเดียว ทำให้การใช้ชีวิตของผู้ที่หูตึง หูอื้อนั้นดีกว่าเดิม และบางท่านอาจเกิดความอายหากใส่เครื่องช่วยฟังกลัวคนอื่นรู้ว่าหูตึง เครื่องช่วยฟังในปัจจุบันนี้มีแบบใส่ในช่องหูแบบขนาดเล็กที่สามารถปกปิดการมองเห็นได้เป็นอย่างนี้และไม่ทำให้เป็นกังวลในเรื่องนี้ และหากผู้ที่มีปัญหาหูตึงไม่สวมใส่เครื่องช่วยฟังอาจทำให้จากปัญหาหูตึงกลายเป็นหูหนวกได้ในอนาคตอีกด้วย สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องช่วยฟังดีๆที่ตอบโจทย์และมีให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นแนะนำเครื่องช่วยฟังของร้านเรามีให้มากมาย มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำพร้อมให้คำปรึกษากับทุกปัญหาหูตึง และเครื่องช่วยฟังของร้านเราปลอดภัยอย่างแน่นอน เพราะเครื่องช่วยฟังทุกรุ่นได้รับมาตฐานอย.สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) ว่าปลดปล่อยต่อหูของคุณอย่างแน่นอน    
หูตึงรักษาหายไหม วิธีรับมือและแก้ปัญหาหูตึงได้อย่างไร
ก่อนมาทำความรู้จักว่าหูตึงรักษาหายไหม ต้องมาทำความรู้จักก่อนรว่าหูตึง คืออาการบกพร่องทางการได้ยิน ที่ไม่สามารถรับฟังเสียงต่างๆได้ชัดเจนและไม่สามารถจับคำพูดได้ในบางคำ อาการหูตึงนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหต อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดการการประสบอุบัติเหตุ รวมถึงอายุที่มากขึ้นก็ทำให้ประสาทหูเสื่อมได้ตามอายุนั่นเอง ซึ่งอาการหูตึงนั้นสามารถพบได้มากในผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปอีกด้วย วิธีการสังเกตอาการหูตึง อาการหูตึงนั้นมีด้วยกันหลายวิธี วิธีการสังเกตง่ายว่าเราหรือคนรอบตัวเรามีอาการหูตึงหรือไม่นั้นสังเกตจากการที่เรียกไม่หันหรือพูดคุยในประโยคเดิมๆซ้ำหลายรอบ ต้องใช้เสียงดังในการพูดสนทนา เปิดโทรทัศน์เสียงดังกว่าปกติ ตะโกนพูดคุย หรือมีเสียงวิ้งๆภายในช่องหูและไม่ตอบสนองต่อเสียงต่างๆที่ได้รับฟัง รวมถึงเกิดจากการประสบอุบัติเหตุที่กระทบกับศรีษะ อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน การติดเชื้อหัดคางทูม หูชั้นกลางหรือหูชั้นในอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบไข่สมองอักเสบเป็นต้น ทั้งนี้อาการหูตึงมักพบในผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก เพราะประสาทหูนั้นสามารถเสื่อมได้ตามอายุนั่นเอง วิธีการรักษาอาการหูตึง ในปัจจุบันอาการหูตึงนั้นยังไม่สามารถรักษาด้วยการกินยาและไม่มียารักษาอาการหูตึงได้ โดยส่วนใหญ่หากตรวจพบว่ามีอาการหูตึงนั้นสามารถใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยในการใช้ชีวิตประจำวัน สนทนากับผู้อื่น และหากมีอาการหูตึงที่รุนแรงอาจต้องทำการผ่าตัดประสาทหูเทียม และหลายๆท่านเกิดความสงสัยว่าอาการหูตึงรักษาหายไหม ต้องบอก่อนว่าไม่สามารถรักษาหายได้ แต่ในปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังที่ช่วยชะลอการเสื่อมของประสาทหูและช่วยกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทหูให้ทำงานและไม่เสื่อมมากไปจากเดิม และเครื่องช่วยฟังที่เป็นระบบดิจิตอลยังสามารถลดเสียงรบกวนต่างๆทำให้เสียงที่ได้รับนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติจับคำพูดได้อย่างชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความรำคาญของผู้ใช้งานอีกด้วย วิธีการรับมือกับอาการหูตึง หากพบความผิดปกติของการได้ยินที่เปลี่ยนไปควรทำการพบแพทย์เพื่อทำการตรวจการได้ยินหรือตรวจการได้ยินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เมื่อพบว่ามีการบกพร่องทางการได้ยินควรรีบเข้าพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการตรวจการได้ยินและทำการรักษาตามที่แพทย์สั่ง การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินด้วยการใส่เครื่องช่วยฟังซึ่งเครื่องช่วยฟังจะทำหน้าที่ในการขยายเสียงต่างๆให้ดังขึ้นและช่วยให้ผู้ที่มีอาการหูตึงได้ยินเสียงที่ชัดเจนและดังขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน อาการหูตึงรักษาหายไหม อาการหูตึงนั้นไม่สามารถรักษาหายขาดได้ แต่สามารถชะลอการเสื่อมของเส้นประสาทหูได้ด้วยการใส่เครื่องช่วยฟังในการกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทหูไม่ให้เสื่อมได้นั่นเอง เครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยลำโพง เครื่องขยายเสียง และมีไมโครชิพที่คอยทำงานขยายเสียงต่างๆที่ได้รับให้ดังขึ้น และไม่เป็นอันตรายต่อช่องหู เครื่องช่วยฟังนั้นมีด้วยกัน 2 ระบบคือ ระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล ระบบอนาล็อกนั้นจะไม่สามารถลดเสียงรบกวนได้ตัวเครื่องช่วยฟังทำงานโดยขยายเสียงต่างๆที่ได้รับมาในสัดส่วนที่เท่าๆกัน ส่วนระบบดิจิตอลนั้นสามารถลดเสียงรบกวนได้ สามารถจำคำพูดได้ชัดเจน เสียงที่ผู้ใส่ได้รับจะนุ่มนวลเป็นธรรมชาติใกล้เคียงเสียงจริงมากที่สุดและทำให้ผู้ใส่ไม่เกิดความรำคาญนั่นเอง หูตึงรักษาหายไหมนั้น ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการกินยาแต่มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการชะลอการเสื่อมของเส้นประสาทหู หรืออาการหูตึงเกิดจากหูชั้นในนั้นสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดประสาทหูเทียมและการใส่เครื่องช่วยฟังกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทหูนั่นเอง
เครื่องช่วยฟังที่เสียงรบกวนน้อยที่สุด เสียงรบกวนภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สำหรับผู้ใช้
ปัญหาหูตึง สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุ เฉลี่ยอายุอยู่ที่ 65-80 ปี เครื่องช่วยฟังจึงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญต่อผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน ซึ่งในปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีการพัฒนาจากเดิมที่ไม่มีฟังก์ชันเสริมอะไรมากมาย ทำได้เพียงนำแบตเตอรี่ใส่เครื่องและกดปุ่มเปิด-ปิด ปรับเสียงได้แค่จากตัวเครื่องเท่านั้น แต่จะเห็นได้ว่าตอนนี้เครื่องช่วยฟังมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยฟังแบบแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ เครื่องช่วยฟังที่เสียงรบกวนน้อยที่สุด จะมีการปรับตั้งค่าโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ตามค่าผลตรวจการได้ยินของผู้ใช้หรือการใช้แอปพลิเคชันปรับเครื่องช่วยฟังบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเพิ่มเสียงและลดเสียง เปลี่ยนโปรแกรมการรับฟังทำให้ไม่ต้องไปสัมผัสที่ตัวเครื่องให้ยุ่งยาก เครื่องช่วยฟังที่เสียงรบกวนน้อยที่สุด เสียงรบกวนภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สำหรับผู้ใช้เครื่องช่วยฟังเป็นอย่างมาก เช่น เสียงคนพูดคุยจอแจ เสียงรถ เสียงแอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลในปัจจุบัน เสียงดังกล่าวได้ถูกลดทอนไปเป็นอย่างมาก เครื่องช่วยฟัง CRONOS จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพราะเป็นเครื่องช่วยฟังที่มีประสิทธิภาพในการตัดเสียงรบกวนรอบข้าง ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมณี โดยเครื่องช่วยฟังยี่ห้อ CRONOSที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีมีให้เลือกด้วยกันหลายรุ่น เช่น เครื่องช่วยฟัง CRONOS รุ่น ZIRCON และเครื่องช่วยฟังCRONOS รุ่นOREGONโดยทั้งสองรุ่นมีฟังก์ชันพิเศษ ดังนี้ - เครื่องช่วยฟังรุ่น ZIRCONCIC มีฟังก์ชันพิเศษสามารถปรับจูนเสียงตามผลตรวจการได้ยิน ลดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดี ปรับโหมดเสียงได้ 4 โปรแกรม เสียงมีความชัดเจนเป็นธรรมชาติ และจับคำพูดได้ดี  - เครื่องช่วยฟังรุ่น ZIRCONBTE มีช่องรับสัญญาณ 12 ชาแนล ลดเสียงรบกวนได้ 6 ระดับ - เครื่องช่วยฟังรุ่นZIRCONPRO สามารถปรับจูนเสียงตามผลตรวจการได้ยิน เสียงชัดเป็นธรรมชาติ ปรับเสียงได้ และสามารถปรับโหมดเสียงได้ 4 โปรแกรม - เครื่องช่วยฟังรุ่น OREGON สามารถปรับจูนเสียงตามผลตรวจการได้ยิน ปรับระดับความดังเสียงได้ มีระบบตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะ ป้องกันละอองน้ำและเหงื่อได้ - เครื่องช่วยฟังรุ่น OREGONX สามารถปรับจูนเสียงตามผลตรวจการได้ยิน เสียงชัดเป็นธรรมชาติมากที่สุด ตัดเสียงรบกวนได้ดี ป้องกันเสียงที่เป็นอันตรายต่อหู และยังสามารถป้องกันละอองน้ำและเหงื่อได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับรุนแรง หากต้องการเครื่องช่วยฟังที่มีประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม เครื่องช่วยฟัง CRONOS รุ่น OREGON จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะมีระบบตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะ สามารถปรับจูนเสียงตามผลตรวจการได้ยิน และมีเสียงชัดเจนเป็นธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกเครื่องช่วยฟังทุกครั้งควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน เพื่อให้ได้เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุด
เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกสามารถใช้งานได้หรือไม่
เครื่องช่วยฟังคืออะไร? เครื่องช่วยฟังคนหูหนวก คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สามารถใส่ในช่องหูได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทและช่องหูนั่นเอง โดยเครื่องช่วยฟังเป็นเครื่องช่วยขยายเสียงต่างเข้าผ่านช่องหูและเครื่องช่วยฟังนั้นประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่น ไมโครโฟน ลำโพง และเครื่องขยายเสียง ปัจจุบันเครื่องช่วยฟังนั้นมีหลายรูปแบบ และมีการพัฒนาคุณภาพ ให้ดีมากขึ้นและตอบโจทย์กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกใช้ได้ไหม? เครื่องช่วยฟังนั้นคนหูหนวกสามารถใช้ได้ไหมเป็นคำถามที่ถูกถามกันเป็นจำนวนมาก ต้องบอกว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการได้ยินสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คนหูตึงนั่นเอง ส่วนผู้ที่มีปัญหาหูหนวกนั้นไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้เพราะคนหูหนวกนั้นจะไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังแล้วจะได้ยินเสียงเพราะประสาทหูของคนหูหนวกนั้นได้สูญเสียการได้ยินไปแล้ว จึงทำให้สวมใส่เครื่องช่วยฟังก็ไม่สามารถแก้ปัญหาทางด้านการได้ยินได้นั่นเอง หูหนวกเกิดมาจากสาเหตุใด? สาเหตุการเกิดอาการหูหนวกนั้น เกิดมาจากการสูญเสียการได้ยิน และเป็นภาวะที่ผู้ที่มีปัญหามีความสามารถในการได้ยินลดลงหรือสูญเสียการได้ยินทั้งหมด โดยเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นในภายหลัง โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ เช่น ประสาทหูเสื่อมเพราะอายุมากขึ้น กรรมพันธุ์ การได้รับบาดเจ็บ หรือการได้ยินเสียงดังเป็นเวลานานและปัญหานี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การสื่อสารต่างๆรวมถึงปัญหาของครอบครัวได้ ดังนั้น หากพบว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน หรือสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหันกับหูข้างใดข้างหนึ่งหรือพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว เพราะมีโอกาสที่จะรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการหูหนวกไม่ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกำหนดเป็นเวลานานๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมานั่นเอง ระดับของการสูญเสียการได้ยิน หูตึงเล็กน้อย เสียงเบาที่สุดที่จะได้ยิน คือ 21-40 เดซิเบล บางรายอาจทำให้ได้ยินเสียงพูดได้ไม่ถนัด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีเสียงดังรอบ ๆผู้ที่มีปัญหาหูตึงน้อยสามารถใส่เครื่องช่วยฟังและทำให้อาการหูตึงไม่ทำให้กลายเป็นปัญหาหูตึงได้ หูตึงปานกลาง เสียงเบาที่สุดที่จะได้ยิน คือ 41-70 เดซิเบล อาจทำให้ฟังเสียงพูดได้ลำบาก หากไม่ได้ใช้เครื่องช่วยฟังจึงควนใส่เครื่องช่วยฟังในการสื่อสารเพื่อให้สื่อสารกับคนรอบข้างไม่เกิดปะยหานั่นเอง หูตึงรุนแรง เสียงเบาที่สุดที่จะได้ยิน คือ 71-90 เดซิเบล กรณีนี้ผู้ป่วยต้องใช้วิธีอ่านปากหรือใช้ภาษามือในการสื่อสาร ในขณะที่ใช้เครื่องช่วยฟังร่วมด้วยและในปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายเพียงพอต่อระดับการได้ยินของผู้ส่วมใส่อีกด้วย หูหนวก เสียงเบาที่สุดที่จะได้ยินต้องมากกว่า 90 เดซิเบล โดยกรณีนี้ผู้ป่วยสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) หรือต้องสื่อสารด้วยการอ่านปากและใช้ภาษามือ ผู้ที่มีปัญหาหูหนวกจะไม่สามารถสวมใส่เครื่องช่วยฟังได้นั่นเอง การรักษาอาหารหูตึง การรักษาอาหารหูตึงนั้นมีด้วยกันหลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการได้ยินของผู้ที่มีปัญหานั่นเอง หากขี้หูอุดตันจนทำให้การได้ยินเสียงแย่ลง แพทย์จะนำขี้หูออกโดยการใช้น้ำมันหยอดหูทำให้ขี้หูนิ่มลง ใช้ยาละลาย เขี่ยออก หรือดูดออก หากการสูญเสียการได้ยินมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียรักษาได้ด้วยการให้ผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะ การผ่าตัดจะมีความจำเป็นหากเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือหากเกิดการติดเชื้อซ้ำที่ต้องสอดท่อเพื่อระบายน้ำออก รวมไปถึงการผ่าตัดเพื่อระบายของเหลว ซ่อมแซมแก้วหูที่ทะลุ หรือแก้ไขกระดูกที่เกิดปัญหา ประสาทหูเทียมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำงานทดแทนหูชั้นในส่วนที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ทำงานโดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่จะช่วยกระตุ้นเซลล์ขนภายในอวัยวะรับเสียงให้ทำหน้าที่ได้ดีขึ้น มักจะใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการประสาทหูเสื่อมอย่างรุนแรง เช่น ผู้ป่วยหูหนวกหรือหูเกือบหนวก การใช้เครื่องช่วยฟังเป็นเครื่องที่ช่วยขยายเสียงให้ผู้ป่วยได้ยินชัดขึ้นและช่วยให้ได้ยินง่ายขึ้น โดยผู้ป่วยต้องปรึกษากับนักตรวจการได้ยินถึงประโยชน์ในการใช้เครื่องช่วยฟัง หรือวิธีการใช้และความเหมาะสมในการใช้กับผู้ป่วยแต่ละรายและไม่สามารถรักษาอาการคนหูหนวกได้ เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกนั้นไม่ควรสวมใส่นั่นเอง
ผู้สูงอายุควรใช้เครื่องช่วยฟังแบบไหน? 
          การสูญเสียการได้ยิน ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในวัยผู้สูงอายุ เนื่องจากหูเกิดการเสื่อมสภาพขึ้นตามอายุ ทำให้ผู้สูงอายุเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งในเรื่องการได้ยินและการสื่อสารกับผู้อื่นที่น้อยลงโดยไม่รู้ตัว รวมถึงอาจเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจขึ้นได้อีกด้วย ฉะนั้น เมื่อพบว่าผู้สูงอายุมีอาการได้ยินเสียงไม่ชัด, ได้ยินไม่ครบทั้งประโยค, ต้องคอยให้พูดซ้ำหลายๆ ครั้ง หรือเปิดเสียงโทรทัศน์ดังมากกว่าปกติ จึงควรรีบไปพบแพทย์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจการได้ยินและหาแนวทางการแก้ปัญหานี้ให้ไวที่สุด  ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการได้ยิน หรือมีภาวะหูตึง จำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือมีตัวช่วยดีๆ ในการรับฟังสัญญาณเสียงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีแนวทางการรักษาอาการหูตึงให้หายขาดได้ แต่การใส่เครื่องช่วยฟังถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ผู้สูงอายุกลับมาได้ยินเสียงชัดอีกทั้ง โดยที่ยังไม่ต้องไปผ่าตัดหู, กินยา หรือเสียเงินแพงๆ เพื่อรักษาปัญหาการได้ยินนี้อีกด้วย           ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องช่วยฟังให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่น โดยแต่ละรุ่นจะมีระบบการทำงานและฟังก์ชันที่แตกต่างกันออกไป โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับการแก้ปัญหาการได้ยินของแต่ละบุคคล ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยิน จึงควรเลือกเครื่องช่วยฟังให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานและระดับการได้ยินของตัวเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงและสามารถแก้ไขปัญหาหูตึงได้ตรงจุดที่สุด ซึ่งร้านเครื่องช่วยฟัง GOOD PRICE มีเครื่องช่วยฟังให้ผู้สูงอายุได้เลือกใช้งานมากกว่า 20 รุ่น โดยมีเครื่องช่วยฟังตั้งเเต่ระบบการทำงานแบบอนาล็อก, ระบบการทำงานแบบดิจิตอล และระบบการทำงานแบบตั้งค่าเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเเต่ละระบบนี้จะมีการทำงานและกำลังขยายสัญญาณเสียง รวมถึงทั้งข้อดี-ข้อเสียและราคาที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย โดยเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุจะแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่       - เครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อก เป็นเครื่องช่วยฟังรุ่นเริ่มต้นที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้ยินเสียงรอบข้างชัด ซึ่งอาจรวมถึงเสียงรบกวนต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในเครื่องช่วยฟังด้วย ทั้งนี้เครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อกไม่เหมาะกับผู้สูงอายุที่ประสาทหูเสื่อม หรือมีอาการหูตึงระดับรุนแรง เพราะเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกจะไม่สามารถปรับลดเสียงรบกวนได้ ทำให้บางเสียงอาจจะมีความดังเกินไป หรือเสียงเกิดการกระแทกในหูได้ และอาจทำให้ผู้สูงอายุที่สวมใส่เครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อกนี้รู้สึกเจ็บหูและไม่สบายหูนั่นเอง      - เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีไมโครชิพช่วยขยายเสียงโดยจะปรับระดับเสียงได้ละเอียดมากกว่าเครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อก และสามารถลดเสียงรบกวนจากสภาพเเวดล้อมได้ดีอีกด้วย ทำให้ผู้สูงอายุที่สวมใส่เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลจะได้ยินเสียงที่ชัดกว่า รู้สึกสบายหูกว่า เสียงจะมีความนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติมากกว่า อีกทั้งเครื่องฟังระบบดิจิตอลแต่ละรุ่นจะมีความทนทานและฟังก์ชันพิเศษที่แตกต่างกันออกไป เช่น มีระบบชาร์จไฟในตัว, มีระบบลดเสียงลม, มีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน หรือสามารถฟังเสียงโทรทัศน์และเสียงโทรศัพท์ได้ รวมถึงยังสามารถปรับระดับเสียงได้ที่ตัวเครื่องอีกด้วย ฉะนั้นผู้สูงอายุจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องช่วยฟังและรู้แนวทางการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของตัวเองมากที่สุด      - เครื่องช่วยฟังระบบตั้งค่าเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายเสียงมากที่สุด และสามารถปรับคุณภาพความคมชัดของเสียงได้ละเอียดมากกว่าทุกระบบ รวมทั้งยังสามารถตั้งค่าเสียงตาม “ผลตรวจการได้ยิน” ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ จึงทำให้ผู้สูงอายุได้ยินเสียงคมชัดและมีความใกล้เคียงกับเสียงที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด ทั้งนี้เครื่องช่วยฟังระบบตั้งค่าโปรแกรมถูกออกแบบมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและฟังก์ชันสุดพิเศษมากมาย ใช้งานง่าย เช่น มีระบบป้องกันเสียงที่เป็นอันตรายต่อหู, สามารถป้องกันเหงื่อและละอองน้ำได้ เป็นต้น รวมถึงวัสดุที่ใช้จะมีความพรีเมียมและมีความทนทานมากกว่ารุ่นทั่วไป จึงทำให้สามารถใช้งานเครื่องช่วยฟังได้ยาวนานขึ้น ไม่ต้องคอยซื้อซ้ำๆ หรือเสียเงินหลายๆ รอบ นอกจากนี้หากผู้สูงอายุมีปัญหาหูตึงในระดับที่เพิ่มขึ้นก็สามารถนำเครื่องช่วยฟังมาปรับตั้งค่าเสียงได้ตลอดชีพอีกด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องช่วยฟังระบบตั้งค่าโปรแกรมมีราคาแพงมากกว่าเครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อก และเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลทั่วไปนั่นเอง          อย่างไรก็ตามการเลือกซื้อเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จะต้องทำการตรวจวัดระดับการได้ยินจากแพทย์หรือผ่านการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยว่าต้องสวมใส่เครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายเสียงเท่าไหร่ รวมทั้งต้องคำนึงถึงวิธีการใช้งานว่าจะสะดวกต่อผู้สูงอายุหรือไม่ เพื่อที่จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถใช้งานเครื่องช่วยฟังได้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาการได้ยินได้และกลับมาฟังเสียงชัดเจนอีกครั้ง ดังนั้นหากคุณหรือผู้สูงอายุมีปัญหา “หูตึง” ให้นึกถึงเรา “ร้านเครื่องช่วยฟัง GOOD PRICE”
เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กเสียงดังฟังชัด
เครื่องช่วยฟัง คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กและสามารถใส่ในช่องหูได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อช่องหูและระบบประสาท และเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายเสียงต่างๆให้ดังขึ้นเข้าผ่านช่องหูสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินหรือผู้ที่มีปัญหาหูหนวกควรสวมใส่เครื่อช่วยฟังเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหูตึงในอนาคตและไม่สามารถรักษาหายได้ และเครื่องช่วยฟังมีทั้งแบบคล้องหลังหูและเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กที่สามารถใส่ในช่องหูเหมาะสำหรับผุ้ที่ต้องการการปกปิดการมองเห็นของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก นั้นมีฟังก์ชั่นการใช้งานเหมือนกับเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูในบางรุ่นนั้นให้เสียงที่ดังฟังชัดและสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้อีกด้วย ที่สำหรับปกปิดการมองเห็นจากคนรอบข้างและเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กนั้นสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้ที่บหพร่องทางการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นถึงมาก เป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินหรือมีอาการหูตึงได้กลับมาได้ยินเสียงต่างๆที่ดังและชัดเจนขึ้น สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้เป้นอย่างดี กล้าเข้าสังคม มีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้เป้นอย่างดีอีกด้วย เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กคืออะไร? เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีขนาดเล็กที่สามารถสอดเข้าไปในช่องหูได้ ตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยไมโครโฟนที่มีขนาดเล็กและลำโพง ตัวขยายเสียงที่มีขนาดเล็ก จึงทำให้เครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีกำลังขยายเสียงที่จำกัดนั่นเอง เครื่องช่วยฟังชนิดนี้เหมาะสำหหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นถึงมากที่ต้องการการปกปิดการมองเห็นจากคนรอบข้างนั่นเอง และในปัจจุบันนั้นเครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีให้เลือกด้วยกันมากมายหลายรุ่น มีทั้งแบบขนาดเล็กจิ๋วที่ใส่ในรูหู แบบเครื่องเล็กใส่ในช่องหู และแบบเครื่องใหญ่ใส่ในช่องหูนั่นเอง ซึ่งแต่ละแบบนั้นมีระบบการทำงานที่แตกต่างและเหมือนกันตามลักษณะการใช้งานของเครื่องช่วยฟังแบบนั้นๆ ทำไมถึงต้องใส่เครื่องช่วยฟัง? เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินหรือผู้ที่มีอาการประสาทหูเสื่อมหูตึงนั้น เครื่องช่วยฟังเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตและการสื่อสาร หากผู้บกพร่องทางการได้ยินนั้นหรือผู้ที่มีอาการประสาทหูเสื่อมหูตึงไม่สวมใส่เครื่องช่วยฟังอาจทำให้มีอาการที่รุนแรงจนทำให้มีอาการหูตึงได้และในปัจจุบันนั้นยังไม่ยารักษาอาการหูหนวกได้ เครื่องช่วยฟังจึงเป็นสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมากกับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินหรือผู้ที่มีอาการประสาทหูเสื่อมหูตึงนั่นเอง เพื่อช่วยในการสื่อสารกับคนรอบข้าง และการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีนั่นเองและลดภาวะความเครียดและอาการซึมเศร้าได้อีกด้วย และการใส่เครื่องช่วยฟังนั้นไม่เสียงต่อการผ่าตัดหูอีกด้วยสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินหรือผู้ที่มีปัญหาประสาทหูเสื่อมหูตึงนั้นที่กำลังมองหาเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินของตนเองนั้น แนะนำให้ทำการตรวจวัดระดับการได้ตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักโสตตรวจการได้ยินและได้รับการวินิจฉัยว่าควรใส่เครื่องช่วยฟังแบบแลประเภทไหนที่เหมาะสมกับปัญหาและระดับการได้ยินของเรามากที่สุด และในปัจจุบันนั้นมีเครื่องช่วยฟังจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์สะดวกสบายในการสั่งซื้ออีกด้วยหรือหากใครต้องการทดลองเครื่องช่วยฟังสามารถมาทดลองที่ร้าน GOOD PRICE ได้อีกด้วยซึ่งทางร้านจำหน่ายเครื่องช่วยฟังทุกรูปแบบตามความต้องการของทุกท่านมีให้เลือกมากกว่า20รุ่นและเครื่องช่วยฟังของทางร้านทุกรุ่นนั้นได้รับมาตรฐานจากองค์กรอาหารและยาถูต้องตามกฎหมายและมีผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังคอยให้คำแนะนำกับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินทุกท่านและหากใครไม่สะดวกเดินทางสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและคอยดูแลตลอดการใช้งาน และสำหรับผู้ที่สนใจเครื่องช่วยฟังสามารถติดต่อได้ที่ 090-419-4199 หรือทางเพจFacebook เครื่องช่วยฟัง Good Price ทางร้านยินดีให้บริการทุกท่าน
วิธีเลือกเครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุให้เหมาะสม
เครื่องช่วยฟัง คืออุปกรณ์ที่ช่วยขยายเสียงต่างๆให้ดังขึ้นโดยเครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กสามารถใส่ในช่องหูได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อช่องหู และช่วยให้ผู้ที่มีอาการหูตึง มีปัญหาทางด้านการได้ยินให้ได้ยินเสียงที่ชัดขึ้นดังขึ้น สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ และสามารถร่วมทำกิจกรรมต่างๆทำให้ผู้สูงอายุสื่อสารกับคนในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น กล้าที่จะเข้าสังคมอีกด้วย เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ นั้นในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเอง เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้นปัญหาที่ตามมาทุกท่านคงทราบดีก็คือปัญหาหูตึงปัญหาทางการได้ยินของผู้สูงอายุนั้นหกมากถึง 80% ของผู้สูงอายุตั้งแต่ช่วงวัย 60 ปีถึง 80 ปีจะพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาด้านหูตึงเป็นจำนวนมากและเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุวิธีการเลือกเราต้องเลือกให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้ปัญหาหูตึงของผู้สูงอายุนั้นเป็นปัญหาที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้เราจะมาบอก วิธีการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั่นเอง ก่อนที่จะเลือกเครื่องฟังต้องนำผู้ที่มีปัญหาทางด้าน การได้ยินไปตรวจวัดระดับการได้ยินกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอหูจมูก และต้องให้แพทย์วินิจฉัยว่าควรใส่เครื่องช่วยฟัง ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทของเครื่องช่วยฟังต่างๆว่ามีความเหมาะสมกับปัญหาทางด้านการได้ยินของผู้ป่วยหรือไม่ เรื่องเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินเลือกกำลังขยายของเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ใช้นั่นเอง สำหรับผู้สูงอายุแนะนำเป็นเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูเพื่อสะดวกสบายต่อการใช้งานและสามารถปรับระดับเสียงได้ง่ายกว่าแบบใส่ในช่องหูนั่นเอง การเลือกเครื่องช่วยฟังมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินหาผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินเรื่องเครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายไม่ตรงตามระดับการได้ยินอาจทำให้ปัญหาหูตึงหรือปัญหาทางการได้ยินนั้นไม่ถูกแก้ไขและอาจจะเพิ่มปัญหามากยิ่งขึ้น และอาจทำให้ปัญหานั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นหูหนวกได้เลยทีเดียว สำหรับผู้สูงอายุนั้นการเลือกเครื่องช่วยฟังเป็นสิ่งจำเป็นเพราะผู้สูงอายุนั้นอาจจะมีปัญหาทางด้านการได้ยิน และบางท่านเลือกเครื่องช่วยฟังที่ไม่ถูกต้องจึง ทำให้ปัญหาหูตึงรุนแรงถึงขั้นหูหนวก เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุต้องมีกำลังขยาย ที่ตรงตามระดับการได้ยินของผู้ใช้งาน เครื่องช่วยฟังนั้นมีด้วยกันทั้งหมดสองชนิดคือแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล ซึ่งทั้งสองแบบมีรูปแบบการใช้งานและกำลังขยายที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น เครื่องช่วยฟังอนาล็อก เครื่องช่วยฟังที่ประกอบไปด้วยไมโครโฟนลำโพงและตัวขยายเป็นเครื่องช่วยความที่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้นโดยไม่มีระบบตัดเสียงรบกวน เครื่องช่วยฟังอนาล็อกมันมีทั้งแบบคล้องหลังหูและใส่ในช่องหู เครื่องช่วยฟังอนาล็อกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับผู้สูงอายุ เพราะมีราคาที่ย่อมเยาเข้าถึงง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินที่เริ่มต้นถึงมาก เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เป็นเครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุที่เหมาะสมที่สุด เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีไมโครชีพคล้ายกับคอมพิวเตอร์จึงทำห้เครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีการทำงานที่รวดเร็วและมีระบบตัดเสียงรบกวนได้ และสามารถตั้งค่ากับคอมพิวเตอร์ได้เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีทั้งแบบคล้องหลังหูและแบบใส่ในช่องหูเช่นเดียวกัน เครื่องช่วยฟังดิจิตอลนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นถึงรุนแรง เป็นเครื่องช่วยฟังที่ผู้สูงอายุควรเลือกใช้เพราะเครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีกำลังขยายที่สูงและสามารถตัดเสียงรบกวนได้จึงทำให้ผู้ใส่นั้นไม่เกิดความเสียงต่างๆที่ไม่ใช่เสียงพูด แต่เครื่องช่วยฟังชนิดนี้อาจมีราคาที่สูงแต่มีคุณภาพดีอย่างแน่นอน เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ วิธีการเลือกเครื่องช่วยฟังควรเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน และต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังและศึกษาวิธีการใช้งานและวิธีการเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังที่ถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง และหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่าน  
เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ เบิกจ่ายได้ไหม
เครื่องช่วยฟัง คืออุปกรณ์ช่วยในการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางด้สนการได้ยิน หรือคนเป็นโรคหูตึง โดยเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สามารถใช่ในช่องหูได้มีรูปร่างที่คล้ายกับหูฟัง เครื่องช่วยฟังนั้นประกอบได้ด้วย ไมค์ ลำโพง และตัวขยายเสียง และเครื่องช่วยฟังนั้นมีด้วยกัน2ชนิดหลักคือ เครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก และเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอล โดยเครื่องช่วยฟังนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 4 รูปแบบหลัก แต่ละแบบนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกัน และมีราคาที่แตกกันรวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานอีกด้วย เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ เบิกสิทธิ์อะไรได้บ้าง เครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเบิกสิทธิ์ของข้าราชการและสิทธิ์ประกันสังคมได้ รวมถึงเครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐก็สามารถเบิกสิทธิ์ข้าราชและสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละสิทธิ์นั้นมีขั้นตอนการเบิกสิทธิ์ละมีรายละเอียดที่แตกกันคือ เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ สามารถเบิกสิทธิ์ข้าราชการได้ข้างละ 13,500 บาทต่อ ข้างสองได้ 27,000 บาท โดยมีขั้นตอนการเบิกสิทธิ์ข้าราชคือต้องได้รับการตรวจการได้ยินตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลรัฐและต้องได้รับใบรองรับแพทย์และมีการวินิจฉัยว่าควรสวมใส่เครื่องช่วยฟัง และสามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาลรัฐและร้านจัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ สามารถเบิกสิทธิ์ประกันสังคมเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูได้ข้างละ 12000 บาท และเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูข้างละ 12,500 บาท โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ประกันสังคมกำหนด โดยต้องใบรับรองแพทย์ตรวจวัดระดับการได้ยินและวินิจฉัยว่าควรสวมใส่เครื่องช่วยฟัง และสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์และหน้าร้านที่จัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟัง นั้นมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการได้ยิน ช่วยขยายเสียงต่างๆให้ดังขึ้นและช่วยให้ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ กล้าเข้าสังคม และลดความเคลียดจากการไ้ด้ยิน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์คนในครอบครัวได้อีกด้วย การเลือกเครื่องช่วยฟังก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ว่าเราควรเลือกเครื่องช่วยฟังแบบไหนให้เข้ากับเราและระดับการได้ยินของผู้ใช้งาน ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินนั้น ควรทำการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องช่วยฟังที่ถูกต้องและถูกวิธีรวมถึงการเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังเพราะการใช้เครื่องช่วยแต่ละรุ่นแต่ละแบบนั้นมีข้อควรระวังและลักษณะการใช้งานแต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้เครื่องช่วยฟังนั้นมีทั้งแบบชาร์จไฟและแบบใส่ถ่านอีกด้วย ซึ่งเครื่องช่วยฟังทั้ง 2 แบบนั้นมีข้อแตกต่างกันในการใช้งานรวมถึงการเก็บรักษาตัวเครื่องช่วยฟัง เครื่อช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน และยังสามารถเบิกจ่ายเครื่องช่วยฟังได้ด้วยสิทธิ์ต่างๆทั้งสิทธิ์ข้าราชการ สิทธิ์ประกันสังคม ซึ่งเครื่องช่วยฟังนั้นสามารถเบิกได้ทุกแบบแต่ทั้งนี้เงื่อนไขการเบิกสิทธิ์ต่างๆนั้นมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการเบิกสิทธิ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสิทธิ์นั่นเอง สำหรับผู้ที่สนใจเบิกสิทธิ์เครื่องช่วยฟังนั้นต้องทำการศึกษาวิธีและข้อมูลรวมถึงขั้นตอนการเบิกสิทธิ์ให้ถี่ถ้วนรอบครอบ สำหรับเครื่องช่วยฟังนั้นสามารถเบิกสิทธิ์ทั้งข้าราชและประกันสังคมได้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินนั้นกำลังมองหาเครื่องช่วยฟังที่เหมาะผู้ใช้นั้นนอกจากที่ทางโรงพยาบาลรัฐนั้นได้จัดจำหน่ายแล้วยังร้ายจัดจำหน่ายเรื่องช่วยฟังที่นำเข้าจากเยอรมันนีและเครื่องช่วยฟังที่ได้รับมาตรฐานองค์กรอาหารและยาและมีเครื่องช่วยฟังที่จัดจำหน่ายมากมายหลากหลายรุ่นอย่างร้าน GOOD PRICE นั่นเองและทางร้านมีช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์อีกด้วย มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินและมีราคาที่ย่อมเยาและสามารถเบิกสิทธิ์ต่างๆได้อีกด้วย
เครื่องช่วยฟังอย่างดีกับวิธีการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ
ทางการได้ยินหรือผู้ที่หูตึง และช่วยให้เสียงต่างๆดังขึ้นและชัดเจนขึ้นเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างเข้าใจและสามารถใช้ชีวิตประจำวันเข้าสังคมได้ง่ายขึ้น ซึ่งการใช้เครื่องช่วยฟังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์หูคอจมูกหรือนักโสตสัมผัสวิทยา เพื่อเลือกใช้เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละรายว่าควรใส่และเหมาะสมกับเครื่องช่วยฟังแบบไหน เครื่องช่วยฟังอย่างดี นั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ดีเช่นกันการใช้งานเครื่องช่วยฟังอย่างดีให้มีประสิทธิภาพนั้นก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักเครื่องช่วยฟังที่เราสวมใส่ทั้งการเก็บรักษาและวิธีการใช้งานของตัวเครื่องช่วยฟังโดยเครื่องช่วยฟังนั้นแบ่งตามเทคโนโลยีที่อยู่ในตัวเครื่องช่วยฟังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักคือ แบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลนั้นเอง เครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก คือ เป็นเครื่องช่วยฟังที่ประกอบไปด้วยการรับเสียงเข้ามาและขยายเสียงให้ดังขึ้น และไม่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ และเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นถึงรุนแรง ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกนั้นอาจมีอาการเกิดความรำคาญได้เนื่องจากเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกไม่สามารถตัดเสียงรบกวนได้และขยายเสียงทุกๆเสียงให้มีความดังเท่าๆกันแต่เครื่องช้วยฟังแบบอนาล็อกนั้นมีราคาที่ย่อมเยาและเข้าถึงง่ายนั่นเอง เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอล คือ เครื่องช่วยฟังที่แอมพลิฟายเออร์เป็นไมโครชิพเหมือนชิพในคอมพิวเตอร์ สามารถที่จะโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จึงสามารถทำงานได้เร็วมากเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลนั้นสามารถตัดเสียงรบกวนได้จึงทำให้ผู้ที่สวมใส่นั้นได้ยินเสียงพูดที่ชัดเจนและตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปได้เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินเริ่มต้นถึงรุนแรงแต่เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลมีราคาที่สูงแต่คุณภาพและประสิทธิภาพดี ใครควรใช้เครื่องช่วยฟังบ้าง แล้วจะมีวิธีดูเครื่องช่วยฟังอย่างดีอย่างไร? ผู้ที่ควรใช้เครื่องช่วยฟังอย่างดีคือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นถึงขั้นรุนแรงเพื่อหากผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินนั้นไม่สวมใส่เครื่องช่วยฟังจะทำให้อาการนั้นรุนแรงขึ้นถึงขั้นหูหนวกได้ และสำหรับผู้ที่ที่มีปัญหาทางการได้ยินสนใจใส่เครื่องช่วยฟังนั้นควรได้รับการแนะนำจากแพทย์และนักโสตตรวจความได้ยินและมีความเห็นว่าควรสวมใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อให้เลือกใช้เครื่องช่วยฟังให้ตรงกับระดับการได้ยินของเรามากที่สุดนั่นเอง และในปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และมีรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างกัน ดังนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ และผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยฟัง สำหรับผู้ที่ควรสวมใส่เครื่องช่วยฟังนั้นคือ ผู้ที่สูญเสียทางการได้ยินที่ไม่สามารถใช้ยารักษาและการผ่าตัด ผู้ที่สูญเสียการได้ยินที่ส่งผลต่อการสื่อความหมายและการเข้าใจความหมาย เด็กที่สูญเสียทางการได้ยินที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางภาษา การพูดและการสื่อสารก็ควรสวมใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อให้มีพัฒนาการจากการได้ยินนั้นเอง ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อช่วยฟังนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ที่สวมใส่นั้นใช้งานถูกวิธีและใช้งานถูกต้องตามลักษณะตัวเครื่องช่วยฟังหรือฟัง รวมถึงวิธีการเก็บรักษาที่ถูกวิธีอีกด้วย ทุกๆอย่างส่งผลต่อการทำงานให้มีปะสิทธิภาพของเครื่องช่วยฟังให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย และการเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากผู้ใช้ต้องตรวจสอบการทำงานของตัวเครื่องช่วยฟังอย่างสม่ำเสมอและทำความสะอาดเครื่องช่วยอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน เพื่อยืนอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟังได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังก่อนใช้งานอีกด้วย
เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟแตกต่างจากแบบใส่ถ่านอย่างไร?
ในปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังแบบชาร์จและแบบใส่ถ่าน ทั้งสองแบบนั้นมีข้อแตกต่างกัน และอย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีว่าเครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กสามารถใส่ในช่องหูได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายและช่วยให้การได้ยินขอผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินได้ยินที่ชัดขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟเป็นเครื่องช่วยฟังที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสามารถใส่ในช่องหูได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่และประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าถ่านใส่เครื่องช่วยฟังอีกด้วย เครื่องช่วยฟังชาร์จไฟนั้นเป็นอีกหนึ่งแบบที่ผู้บกพร่องทางการได้ยินให้ความนิยมกันเป็นจำนวนมาก ด้วยความพิเศษของตัวเครื่องใช้งานได้โดยไม่ต้องใส่ถ่านการชาร์จไฟหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้นานเป็นเดือนเลยทีเดียวและประหยัดค่าถ่านใส่เครื่องช่วยฟังอีกด้วย การใช้งานเครื่องช่วยฟังแบบชาร์จนั้นใช้งานง่านสามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายและในเครื่องช่วยฟังบางรุ่นนั้นมีกล่องชาร์จไฟสามารถชาร์จได้ทุกที่และทุกเวลาและมีความสะดวกกว่าแบบใส่ชาร์จเพราะเครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านนั้นหากผู้ใช้งานลืมปิดฝาหรือลืมนำถ่านเครื่องช่วยออกจากตัวเครื่องช่วยฟังอาจจะทำให้เครื่องช่วยฟังเสื่อมคุณภาพหรือถ่านหมดไวกว่ากำหนด ข้อแตกต่างของเครื่องช่วยฟังทั้งสองแบบ เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จและแบบใส่ถ่าน แตกต่างกันอย่างไร? เครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านนั้นการใช้ถ่านแล้วทิ้ง โดยตัวถ่านเครื่องช่วยฟังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นถ่านที่ไร้สารปรอท เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จนั้นเป็นเครื่องฟังที่สามารถชาร์จไฟได้และมีกล่องชาร์จไฟแบบพกพาเปรียบเหมือนพาวเวอร์แบงก์ไว้สำหรับชาร์จไฟให้กับเครื่องช่วยฟัง ตัวเครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านนั้นมีลักษณะตัวเครื่องที่แตกต่างจากแบบชาร์จไฟ แบบชาร์จไฟนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบบใส่ถ่านเสื่อมช้า ชาร์จไฟได้หลายครั้ง จะมีชิพคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายไฟให้สม่ำเสมอ อุณหภูมิคงที่ เครื่องช่วยฟังนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน เพราะเเครื่องช่วยฟังนั้นเปรียบเสมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายได้เลย เพราะเครื่องช่วยฟังนั้นทำให้การสื่อสารของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน และทำให้กล้าสื่อสาร เข้าสังคม และไม่ทำให้เกิดความเคลียด และหากผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินนั้นไม่สวมใส่เครื่องช่วยฟังอาจทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นถึงขั้นหูหนวกได้และอาจเกิดความเคลียดจนอาจถึงขั้นเป็นซึมเศร้าได้จากไม่การสื่อสาร ไม่กล้าเข้าสังคม เครื่องช่วยฟังนั้นทั้งแบบคล้องหลังหูและแบบใส่ในช่องหูเพื่อปกปิดการมองเห็นแนบชิดสนิทหูของผู้ใช้งาน เครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูที่ชาร์จไฟได้นั้นเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะมีลักษณะการใช้งานที่ง่ายไม่ยุ่งยากที่ต้องคอยใส่ถ่าน ส่วนเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน วัยรุ่น ที่ต้องการการปกปิดการมองเห็นจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานให้ตรงกับผู้สวมใส่เครื่องช่วยฟัง โดยผู้ใช้งานนั้นต้องทำการตรวจวัดระดับการได้ยินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์วินิฉัยว่าต้องสวมใส่เครื่องช่วยฟังจากนั้นให้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่นแต่ละแบบให้เข้าใจถึงลักษณะการใช้งานและวิธีการเก็บดูแลรักษาอย่้างไรให้เครื่องช่วยฟังนั้นใช้งานได้ยาวนานทั้งแบบชาร์จไฟและแบบใส่ถ่าน โดยแนะนำให้เก็บไว้ให้ใกล้จากความชื้นและละอองน้ำ เพื่อป้องกันความชื้นเข้าเครื่องช่วยและทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องและไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่นั่นเอง เครื่องช่วยฟังแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแบบ โดยผู้ใช้งานนั้นต้องเลือกให้ตรงกับปัญหาทางการได้ยินของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินเพราะหากใส่ไม่ตรงตามระกับการได้ยินอาจทำให้เกิดความเสียหาทางการได้ยินเพิ่มขึ้นจากเดิม เครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง โดยผู้ใช้งานต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับตัวเครื่อง่วยฟังให้เข้าใจรวมถึงวิธีการรักษาที่ถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานนั่นเอง และหวังว่าบทความของเรานั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจใช้เครื่องช่วยฟัง
เครื่องช่วยฟังราคาถูก เสียงดัง ฟังชัด
เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่มีอุปกรณ์และระบบขยายเสียงเข้าช่องหูเพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้หูตึงสวมใส่เพื่อช่วยในทางด้านการได้ยิน เครื่องช่วยฟังมีทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลเครื่องช่วยฟังมีระบบและการทำการที่แตกต่างกันออกไปรวมราคาเครื่องช่วยฟังด้วยเช่นกัน เครื่องช่วยฟังราคาถูกมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพัน สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูตึงนั้นเครื่องช่วยฟังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน เครื่องช่วยฟังราคาถูก คุณภาพดีจริงหรือไม่ เครื่องช่วยฟังราคาถูกมีทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล ซึ่งคุณภาพเสียงวิธีการทำงานก็จะแตกต่างกันออกไปรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเครื่องช่วยฟังก็จะมีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปด้วย เครื่องช่วยอนาล็อกเป็นเครื่องช่วยฟังที่ประกอบไปด้วย ลำโพง ไมโครโฟน และเครื่องขยายเสียง มีทั้งแบชาร์จไฟและแบบใส่ถ่าน ส่วนเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกมีส่วนประกอบของไม่โครชีพ บางรุ่นมีระบบตัดเสียงรบบกวนและสามารถตั้งค่ากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้สามารถปรับค่าความดังให้ตรงกับค่าระดับการได้ยินของผู้บกพร่องทางการได้ยินสวมใส่ คุณภาพเสียงของเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันออกไป หากเป็นรุ่นดิจิตอลจะให้เสียงที่มีคุณภาพและชัดเจนเน้นเสียงพูดให้ดังชัดเพราะมีระบบตัดเสียงรบกวนสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ส่วนเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกอาจมีเสียงรบกวนเข้ามาและมีความดังเท่ากับเสียงพูดจึงทำให้ผู้ส่วมใส่ได้ยินเสียงทุกเสียงเท่าๆกันเพราะไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้าง เครื่องช่วยฟังราคาถูก เข้าถึงผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินได้ง่าย เพราะมีราคาที่ย่อมเยาและให้คุณภาพเสียงที่ได้เช่นกัน 5 เครื่องช่วยฟังราคาถูกที่เสียงดังฟังชัด เครื่องช่วยฟัง Cronos รุ่น SU05U เป็นเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอล มีช่องรับสัญญาณถึง 4 ชาแนล ให้ความดัง 143 เดซิเบล ให้เสียงที่มีความคมชัดและมีความเป็นธรรมชาติ สามารถตัดเสียงรบกวนสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ และยังปรับเสียงแหลมเสียงทุ้มได้อีกด้วย และเรื่องช่วยฟังรุ่นSU05Uยังมีโหมดที่สามารถใส่พร้อมดูโทรทัศน์และคุยโทรศัพท์ได้อีกด้วย และเป็นรุ่นที่นิยมกับผู้ที่บกพร่องทางการได้เยินเป็นจำนวนมาก เครื่องช่วยฟัง Cronos รุ่น CICT3 เป็นเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลเช่นกัน เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีช่องรับสัญญาณเสียง 8 ชาแนล ให้ความดังถึง 117 เดซิเบล สามารถลดเสียงรบกวนได้ ให้เสียงที่ละเอียดให้ความดังที่ชัดเจน เน้นเสียงพูดที่ชัดเจนอีกด้วย เครื่องช่วยฟัง Lantex รุ่น JH116 เป็นเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก ที่ให้ความดังถึง125 เดซิเบล เป็นเครื่องช่วยฟังที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก ให้เสียงที่ดังฟังชัด และมีราคาที่ย่อมเยาเข้าถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่มีทุนน้อย และเป็นเครื่องช่วยฟังที่ใส่ในช่องหูที่มีขนาดเล็ก เครื่องช่วยฟัง Lantex รุ่น JH113A เป็นเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก ที่ให้ความดังถึง125 เดซิเบล เป็นอีกหนึ่งเครื่องช่วยฟังที่เป็นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่น ให้เสียงที่ดังฟังชัดและเป็นเครื่องช่วยฟังที่เป้นแบบคล้องหลังหู ที่เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีราคาย่อมเยาอีกด้วย เครื่องช่วยฟัง Axon รุ่น A130 เป็นเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกเป็นเครื่องช่วยฟังที่คล้องหลังหูเป็นรุ่นชาร์จไปให้ความดัง 130 เดซิเบล เหมาะสำหรับผู้ที่มีบกพร่องทางการได้ยินที่เริมต้น-หูตึงรุนแรง ให้เสียงดังและมีราคาย่อมเยาอีกด้วย และเป็นรุ่นที่นิยมกับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินเป็นจำนวนมาก เครื่องช่วยฟังราคาถูกเป็นที่นิยมและเหมาะสมกับผู้ที่มีทุนน้อยและอยากได้เครื่องช่วยฟังราคาย่อมเยาและให้เสียงที่ดังฟังชัด บทความนี้ได้คัดเครื่องช่วยฟังที่มีราคาถูกย่อมเยาเข้าถึงง่ายที่สามารถเข้าถึงได้กับทุกคน และหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและกำลังตัดสินใจเลือกใช้เครื่องช่วยฟัง
เครื่องช่วยฟังราคาเท่าไหร่ ถึงมีคุณภาพดี
เครื่องช่วยฟังทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก และมีอุปกรณ์ลำโพง ไมค์ และเครื่องขยายเสียง บางรุ่นมีระบบตัดเสียงรบกวนได้ หลายคนอาจจะเกิดคำถามว่า เครื่องช่วยฟังราคาเท่าไหร่ จึงจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะพวกอุปกรณ์ไฟฟ้ายิ่งคุณภาพดีก็จะมีราคาสูง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องช่วยฟังให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีระบบตัดเสียงรบกวน มีทั้งแบบใส่ในช่องหูและแบบคล้องหลังหู สามารถส่วมใส่เครื่องช่วยฟังในขณะที่ดูทีวี และคุยโทรศัพท์ได้ เครื่องช่วยฟังถือเป็นอุปกรณ์ทีมีความสำคัญสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินหรือหูตึง และในปัจจุบันเครื่องช่วยฟังสามมรถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยได้อีกด้วย วิธีการเลือกเครื่อง ช่วยฟังราคาเท่าไหร่ ถึงให้มีคุณภาพที่ดี เครื่องช่วยฟัง มีทั้งแบบราคาแพงและราคาถูก ทั้งมีแบบดิจิตอลและแบบอนาล็อก จึงเครื่องช่วยฟังราคาถูกและราคาแพงมีความแตกต่างกันออกไป เครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่นมีลักษณะและจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปและเครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องความดัง เพื่อให้ผู้ส่วมใส่ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินได้รับเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและเครื่องช่วยฟังมีด้วยกัน4รูปแบบหลักๆคือ เครื่องช่วยฟังแบบ BTE หรือ Behind The Ear เป็นเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูโดยมีสายท่อส่งเสียงผ่านลำโพงเข้าในช่องหู เป็นเครื่องช่วยฟังที่ให้ความดังได้หลายระดับ เป็นที่นิยมเป็นจำนวนมาก เครื่องช่วยฟังแบบ ITE หรือ In The Ear เป็นเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู ออกแบบมาเพื่อปกปิดการมองเห็น เป็นเครื่องช่วยฟังที่ใช้ถ่านและมีฟังก์ชั่นตัวเครื่องที่ครบครัน แต่อาจมีความดังเท่าแบอื่นๆ เพราะตัวเครื่องมีขนาดเล็ก เครื่องช่วยฟัง CIC หรือ Completely-in-the-Canal เป็นเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูแต่มีขนาดเล็กกว่าแบบ ITE และมีฟังก์ชั่นที่ครบรันเช่นกันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปกปิดการมองเห็น ผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเริ่มต้นถึงระดับปานกลางควรใช้ เครื่องช่วยฟัง RIC หรือ Receiver-in-Canal เป็นเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูที่มีขนาดกะทัดรัด โดยมีลำโพงใส่ไว้ในช่องหูทำให้มีความดังขึ้น ตัวเครื่องช่วยฟังมีน้ำหนักเบา สวมใส่สบายไม่รำคาญ และรองรับเสียงได้หลายระดับ เครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีจุกยางเพื่อใส่ในช่องหูเพื่อช่วยการได้ยินที่ชัดเจนขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่ดีใกล้เคียงธรมชาติ ไม่ว่าเครื่องช่วยฟังราคาเท่าไหร่จะถูกหรือแพงมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปเครื่องช่วยฟังราคาถูกเป็นเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกเป็นเครื่องช่วยฟังที่ขนาดเสียงทุกเสียงให้ดังเท่ากันเป็นเครื่องช่วยที่รับเสียงต่างๆและมาขยายเสียงเพิ่ม แต่ไม่มีระบบการตัดเสียงรบกวน อาจทำให้ผู้ใส่เกิดความรำคาญและเสียงดังเกินไปและรู้สึกไม่ค่อยสบายช่องหูได้ แต่มีราคาที่ถูกเข้าถึงง่าย สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่มีปัญหาการได้ยินตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับรุนแรงเครื่องช่วยราคาสูง เป็นเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลคือเครื่องช่วยฟังที่มีไมโครชีพที่ทำหน้าทีขยายเสียงให้มีความดังและให้เสียงที่นุ่มนวลเป็นธรรมชาติกว่าแบบอนาล็อก มีระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกทำให้ผู้ส่วมใส่เครื่องช่วยฟังได้ยินเสียงพูกที่ชัดเสียงยังมีระบบที่สามารถใส่เครื่องช่วยฟังดูทีวีและคุยโทรศัพท์ได้โดยไม่เกิดเสียงหวีด เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลสามารถต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าตามระดับการได้ยินของผู้ใส่ได้แต่อาจมีราคาที่สูงเมื่อเทียบเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก แต่คุณภาพเสียงดีอย่างแน่นอน
เครื่องช่วยฟัง Pantip ที่กล่าวถึงมากที่สุด
เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นปัญหาที่ตามมาคือเรื่องการได้ยินที่ลดลง เกิดอาการประสาทหูเสื่อม ซึ่งจะพบในผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาเกี่ยวกับปัญหาหูตึง ซึ่งมีเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก ที่เรียกว่า เครื่องช่วยฟัง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการได้ยิน ช่วยขยายเสียงให้ดังขึ้นให้เข้าในช่องหู ในปัจจุบันประเทศไทยสามารถตรวจการได้ยินที่โรงพยาบาลหรือคลินิกและร้านจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยซึ่งสะดวกสบายสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินอีกด้วยและสามารถค้นหา เครื่องช่วยฟัง Pantip ได้อีกด้วย ปัญหาการได้ยินเป็นปัญหาที่ใกล้ตัว สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย บางท่านอาจเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดในการสื่อสารกับคนรอบข้างเพราะสื่อสารกันยากขึ้น ในปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรื่องว่าเครื่องช่วยฟัง เข้ามาช่วยกับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินเป็นตัวช่วยในการขยายเสียงต่างๆเข้าช่องหูทำให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างเข้าใจ เครื่องช่วยฟังมีด้วยกัน2ประเภทหลักๆคือแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล ซึ่งแต่ละประเภทจะมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป เรามาทำความเข้าใจกับเครื่องช่วยฟังทั้ง 2 ประเภทนี้ เครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก เป็นเครื่องช่วยฟังแบบธรรมดาที่ประกอบไปด้วย ไมโครโฟน ตัวขยายเสียง และลำโพง โดยการทำการของเครื่องช่วยแบบอนาล็อกคือการรับเสียงเข้ามาและทำการขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น โดยไม่มีระบบการตัดเสียงรบกวนรอบข้าง ทำให้ผู้สวมใส่อาจเกิดความรำคาญจากเสียงต่างๆที่เข้ามาพร้อมกับเสียงพูดด้วย แต่เครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกเป็นเครื่องช่วยฟังที่มีราคาย่อมเยาเข้าถึงง่าย เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอล เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีระบบขยายเสียงที่เป็นแบบไมโคชิพ ที่ทำหน้าที่ขยายเสียงได้ดี และมีระบบการตัดเสียงรบกวนรอบข้าง และมีเสียงที่เป็นธรรมชาติและมีคุณภาพ เมื่อสวมใส่แล้วไม่เกิดความรำคาญทำให้ได้ยินเสียงพูดชัดเจนมากขึ้น แต่มีราคาที่ค่อนข้างสูง เพราะเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลสามารถปรับตั้งค่าให้ตรงกับการได้ยินของผู้ส่วมใส่ การเลือกเครื่องช่วยฟังควรเลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุด ทั้งลักษณะตัวเครื่องและการใช้การใช้งาน เราจะมาแนะนำ เครื่องช่วยฟัง Pantip ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 5อันดับที่คนนิยมใช้ Cronos รุ่น SU05-U เป็นเครื่องช่วยฟังที่เป็นแบรนด์ที่ได้รับFDAจากประเทศเยอรมนี ที่เป็นมาตรฐานการยอมรับจากสากลทั่วโลก เป็นเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอล มีช่องสัญญาณรับเสียง 4 ชาแนล ให้ความดัง 143 เดซิเบล และมีโหมดTelecoil เป็นโหมดสำหรับดูทีวีและคุยโทรศัพท์ เป็นเครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านและคล้องหลังหู สามารถลดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมและมีราคาที่สูงแต่สามารถจับต้องได้ Cronos รุ่น CICT4 เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีระบบชาร์จไฟ และมีขนาดเล็กใส่ในช่องหู เป็นเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอล มีช่องสัญญาณรับเสียง 2 ชาแนล ให้ความดัง 117 เดซิเบล มีระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และสามารถตัดเสียงรบกวนได้ ราคากลางๆที่สามารถจับต้องได้ Lantex รุ่น JH-116 เป็นเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกเป็นเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู ให้ความดัง 117 เดซิเบล เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินเริ่มต้น และมีราคาย่อมเยาที่จับต้องได้ Cronos รุ่น Oregon-X เป็นเครื่องช่วยฟังแบบตั้งโปรแกรมแบบคล้องหลังหู เหมาะสำหรับคนหูตึงเริ่มต้น-รุนแรง สามารถตั้งค่าเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวเครื่องมีสารเคลือบนาโนกันละอองน้ำได้ มีระบบตัดเสียงรบกวนแบบอัจฉริยา ให้เสียงเป็นธรรมชาติมากที่สุด และมีระบบป้องกันเสียงที่เป็นอันตรายต่อหู มีช่องสัญญาณรับเสียง 32 ชาแนลมีระบบลดเสียงหวีดหอน ลดเสียงลมได้9ระดับสามารถตั้งค่าโปรแกรมเสียงได้ถึง 4 โปรแกรม Lantex รุ่น JH-113 เป็นเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกที่เป็นแบบคล้องหลังหู ให้ความดัง 130 เดซิเบล เป็นแบบใส่ถ่าน มีราคาย่อยเยาเข้าถึงง่าย เครื่องช่วยฟังเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องการได้ยิน การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังควรศึกษาเกี่ยวกับตัวเครื่องให้รอบครอบก่อนตัดสินใจซื้อ เช่นการค้นหาข้อมูลเครื่องช่วยฟัง Pantip และแหล่งข้อมูลจากที่ต่างๆเสียก่อน ก่อนใช้เครื่องช่วยฟังควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชียวชาญทางการหูก่อนว่าควรใส่เครื่องช่วยฟังหรือไม่
เบิกสิทธิ์รับเครื่องช่วยฟังฟรีได้จริงหรือไม่
เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กชนิดนึง ที่ช่วยในการขยายเสียงต่างๆภายนอกเข้าสู่ภายในช่องหู เพื่อช่วยทางการได้ยินให้ผู้มีที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน หรือ คนหูตึง ให้สื่อสารและใช้ชีวิตประจำได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินบางท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าสามารถ “เบิกเครื่องช่วยฟังฟรีได้” ทุกสิทธิ์ประกันสุขภาพของภาครัฐ โดยมีเงื่อนไขและมีราคาตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถเบิกเครื่องช่วยฟังได้ข้างละ 12,500 บาท โดยรวมราคาค่าเครื่องและค่าบริการ การเบิกสิทธิ์ขอรับ เครื่องช่วยฟังฟรี ของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินนั้นต้องทำตามระเบียบและเงื่อนไขของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ที่มีสิทธิ์ประกันสังคมก็สามารถเบิกได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีสวัสดิการก็ยังสามารถเบิกได้ฟรีอีกด้วย สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินที่สนใจเบิกสิทธิ์ ต้องผ่านการตรวจวัดระดับการได้ยินจากแพทย์และแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยออกใบรับรองแพทย์ให้ความเห็นว่าเป็นผู้มีปัญหาทางการได้ยินควรสวมใส่เครื่องช่วยฟัง สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ที่ต้องการเบิกสิทธิ์รับเครื่องช่วยฟังฟรีจากประกันสังคม ใบรับรองแพทย์ให้ความเห็นว่าควรใส่เครื่องช่วยฟัง สำเนาผลการตรวจวัดการได้ยิน สำเนาการรักษาทางการได้ยิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้อง ใบเสร็จค่าเครื่องช่วยฟังที่ต้องการทำการเบิก ขั้นตอนการเบิกสิทธิ์รับเครื่องช่วยฟังจากประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิ์ในการเบิกสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย ผู้ป่วยต้องเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจออกใบรับรองแพทย์และหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าควรใส่เครื่องช่วยฟัง (ทางแพทย์จะระบุว่าควรใส่เครื่องช่วยฟังแบบไหน) ผู้ป่วยนำใบรับรองแพทย์และหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าควรใส่เครื่องช่วยฟังไปซื้อที่โรงพยาบาลหรือร้านที่จำหน่ายเครื่องช่วยฟังได้ ทางโรงพยาบาลหรือร้านที่จำหน่ายเครื่องช่วยฟังออกใบเสร็จค่าเครื่องให้กับทางผู้ป่วยเพื่อไปยื่นกับทางประกันสังคม โดยลูกค้าต้องทำการสำรองจ่ายก่อน ผู้ป่วยนำใบเสร็จที่ทางโรงพยาบาลหรือร้านจำหน่ายเครื่องช่วยฟังไปเบิกที่ประกันสังคมด้วยตนเอง เครื่องช่วยฟังเป็นสิ่งจำเป็นกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินและคนหูตึงเป็นอย่างมาก เพราะเครื่องช่วยฟังช่วยในการสื่อสารการเข้าสังคม ทำให้สื่อสารได้อย่างเข้าใจกันมากขึ้นกับคนรอบข้าง หากผู้ที่กำลังเริ่มมีอาการเริ่มต้นอย่ากังวลในการใส่เครื่องช่วยฟัง โดยปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีทั้งแบบคล้องหลังหูและแบบใส่ในช่องหู สำหรับผู้ที่อยากปกปิดการมองเห็นจากคนรอบข้างแนะนำให้ใช้แบบใส่ในช่องหูตัวเครื่องมีขนาดเล็กและใช้งานง่าย ทางร้านGood Price เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน ทางร้านจำหน่ายและนำเข้าเครื่องช่วยฟังที่รับมาตรฐานจากองค์กรอาหารและยา (อย.)และมาตรฐาน FDA จากประเทศเยอรมันอีกด้วย เครื่องช่วยฟังของทางร้านมีให้เลือกมากมายหลายรุ่นมีทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อก ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินสามารถเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินได้เลยเพราะทางร้านมีจำหน่ายรุ่นตั้งค่าด้วยโปรแกรมอีกด้วย ร้าน Good Price มีผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังค่อยให้คำแนะนำและดูแลตลอดการใช้งาน
วิธีการเลือก เครื่องช่วยฟังยี่ห้อไหนดี ที่เสียงดังคมชัดและเหมาะกับเราที่สุด
เครื่องช่วยฟังยี่ห้อไหนดี ที่เหมาะกับเรา เป็นคำถามที่ผู้มีปัญหาทางการได้ยิน หูตึงถามกันเป็นจำนวนมาก เพราะการเลือกใช้และเครื่องช่วยฟังถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับคนหูหึงและผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน ในการใช้ชีวิตการสื่อสารกับผู้คนรอบข้างให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้การเลือกยี่ห้อหรือแบรนด์เครื่องช่วยฟังจึงสำคัญเช่นกัน ต้องเครื่องเครื่องช่วยฟังที่มีประสิทธิภาพที่ดีและเหมาะกับกับการใช้งานของผู้ใส่เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานในบทความมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกใช้เลือกซื้อเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน คนหูตึง ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักประเภทของเครื่องช่วยฟังกันก่อน ซึ่งประเภทเครื่องช่วยฟังมีด้วยกันอยู่ 4 ประเภท แต่ละประเภทมีคามแตกต่างกันออกไปดังนี้ 1.เครื่องช่วยฟังแบบ BTE (Behind The Ear) เป็นเครื่องช่วยฟังที่ได้รับการนิยม ตัวเครื่องมีลักษณะเป็นแบบคล้องหลังหู มีลำโพงและไมโครโฟนและมีปุ่มควบคุมการทำการงานในตัวการทำการจากลำโพงไปยังบริเวณจุกยางซึ่งนำจุกยางสอดไว้ในช่องหู มีความทนทานและสามารถทำความสะอาดตัวเครื่อได้ง่าย ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมาะกับผู้มีปัญหาการได้ยินเริ่มต้นถึงมาก ที่ต้องใช้ความดัง 81เดซิเบลขึ้นไป 2.เครื่องช่วยฟังแบบ RIC (Receiver In Canal) เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีขนาดกะทัดรัด แบบคล้องหลังหู ลำโพงอยู่ในช่องหูโดยการเสียจุกยางที่มีการเชื่อมต่อกับสายไฟ มีเสียงที่คมชัด เหมาะผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินเริ่มต้นถึงปานกลาง 3.เครื่องช่วยฟังแบบ ITE (In The Ear) เป็นเครื่องช่วยฟังแบบที่ออกแบบมาให้พอดีกับช่องหู มีขนาดที่จับได้ถนัดมือ มีแบตเตอรี่เพื่อให้ใช้งานได้นาน มีฟังก์ชั่น Telecoil เป็นฟังก์ชันสำหรับการพูดคุยโทรศัพท์ได้ไม่ทำให้เกิดเสียงหวีดทำให้ผู้ใส่ได้ยินเสียงชัดเจน มีความดังใกล้เคียงกับแบบ RIC เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยินน้อยถึงปานกลาง 4.เครื่องช่วยฟังแบบ CIC (Completely In the Canal) เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีขนาดเล็กที่ตัวเครื่องสอดเข้าในช่องหู เป็นเครื่องช่วยฟังที่ปกปิดเพื่อไม่ให้สังเกตเห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังอยู่ตัว เป็นเครื่องช่วยฟังที่เป็นแบบใส่ในช่องหูมีความเหมาะสมกับช่องหูและใบหู มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันมีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ เหมาะกับสำหรับผู่ที่มีปัญหาการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นถึงรุนแรง วิธีการเลือกซื้อ เครื่องช่วยฟังยี่ห้อไหนดี ที่เหมาะกับเราที่สุด มีวิธีการเลือกดังนี้ 1.เลือกขนาดและลักษณะการใช้งานที่เหมาะกับผู้ใส่มากที่สุด เนื่องจาก เครื่องช่วยฟัง มีด้วยกันหลายขนาดและมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปด้วย บางรุ่นเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินเล็กน้อยถึงปานกลางก็ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีปัญหาหูตึงรุนแรงได้ และมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันด้วยเช่นผู้สูงอายุไม่เหมาะกับการใส่เครื่องช่วยฟังแบบในช่องหูเพราะมีลักษณะการใช้งานที่ยากกว่าแบบคล้องหลังหูและมีขนาดเล็กจึงไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ 2.การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกหรือแบบดิจิตอล เครื่องช่วยฟังอนาล็อก เป็นเครื่องช่วยฟังที่ประกอบด้วย ไมโครโฟน ตัวขยายเสียง ลำโพง ตัวเครื่องมีการทำงานขยายเสียงทุกเสียงให้ดังในระดับที่เท่ากัน อาจทำให้ผู้ใส่รู้สึกไม่สบายหูเพราะด้วยตัวเครื่องทำงานขยายทุกเสียงและอาจจะให้เสียงพูดถูกแทรกเสียงอีกๆรอบข่างเข้ามา แต่มีราคาถูกเข้าถึงง่าย เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอล เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีไมโครชิพที่ทำหน้าที่ขยายเสียง สามารถปรับตั้งค่าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ปรับระดับความดังได้ตามความต้องการของผู้ใส่ มีระบบตัดเสียงรบกวนทำให้ผู้ใส่ใส่สบายขึ้น เสียงพูดชัดเจนไม่มีเสียงอื่นเข้ามาแทรกทำให้สื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้อย่างเข้าใจมากขึ้น แต่อาจมีราคาที่สูงกว่าแบบดิจิตอล ยี่ห้อเครื่องช่วยฟังที่ควรใช้ 1.ยี่ห้อ CRONOS เป็นแบรนด์ที่ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมัน เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ และมีระบบการตัดเสียงรบกวนรอบข้าง สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย 2.ยี่ห้อ Lantex เป็นเครื่องช่วยที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน เป็นเครื่องช่วยฟังที่เป็นที่นิยมอีกยี่ห้อนึ่งที่คนนิยมใช้ เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาหูดึงเริ่มต้นถึงรุนแรง และมีราคาที่ไม่สูงสามารถจับต้องได้ ทั้งนี้การเลือก เครื่องช่วยฟังยี่ห้อไหนดี ให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดควรเลือกเครื่องช่วยฟังที่มียี่ห้อที่ได้รับมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานจริง
เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวนดีกว่าเครื่องช่วยฟังไม่เสียงรบกวนอย่างไร
เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวน ในปัจจุบันมีทั้งแบบดิจิตอลและแบบตั้งค่าโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ มีระบบจัดการเสียงรบกวนต่างๆรอบข้าง ช่วยให้ผู้ใส่ได้รับเสียงที่ชัดเจน มีระบบจัดการเสียงวี๊ดของตัวเครื่องในขณะที่กำลังทำกิจกรรมต่างๆจึงทำให้ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังไม่รู้กังวลหรือรำคาญในการใส่เครื่องช่วยฟัง ให้เสียงที่มีคุณภาพสมจริงเป็นธรรมชาติ และทำให้ฟังเสียงรอบข้างได้อย่างสบายหู มีช่องสัญญาณรับเสียงหลายชาแนล และปรับระดับความดังได้ตามผลตรวจระดับการได้ยินของผู้ใส่และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งค่าเพื่อความแม่นยำและเหมาะสมกับผู้ใส่ เครื่องช่วยฟังที่ตัดเสียงรบกวนสามารถลดเสียงรบกวนแต่ไม่ลดคุณภาพเสียงพูด จึงทำให้ผู้ใส่เข้าใจและสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใส่สามารถใช้ชีวิตปกติไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ยินหรือสื่อสารกับคนรอบข้างไม่รู้เรื่อง สามารถดูโทรทัศน์ คุยโทรศัพท์ได้ปกติ ไม่มีทำให้เกิดเสียงวี๊ดหรือเสียงสะท้อนเสียงซ่าต่างๆเพราะตัวเครื่องช่วยฟังมีระบบตัดเสียงระบบเน้นเสียงพูดให้ชัดเจนเป็นธรรมชาติคุณภาพดีที่สุด เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวนแบบดิจิตอลและตั้งค่าโปรแกรมคืออะไร เครื่องช่วยฟังที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้และมีไมโครชิพ ที่ทำหน้าที่ขยายเสียงให้ดังขึ้นและปรับระดับเสียงได้อย่างละเอียดมากว่าแบบอนาล็อกทำให้เสียงพูดมีความนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ แลปรับระดับความถี่เสียง และความดังที่ละเอียดไม่แหลมหรือทุ่มจนเกินไปเป็นเสียงที่ใกล้เคียงเสียงพูดจริงที่สุดทำให้ผู้ใส่รู้สึกสบายยิ่งขึ้น และใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินที่มีความถี่ที่แตกต่างกันมากๆจนถึงหูหึงรุ่นแรง ใช้งานได้นาน แต่มีราคาสูงกว่าแบบเครื่องช่วยฟังอนาล็อก เครื่องช่วยฟังไม่ตัดเสียงรบกวนแบบดิจิตอลคืออะไร เครื่องช่วยฟังที่ประกอบไปด้วยไมโครโฟน ลำโพง เครื่องขยายเสียงและไม่มีสามารถตัดเสียงรบกวนได้ เครื่องช่วยฟังประเภทนี้มีหน้าที่ขยายเสียงทุกเสียงเท่ากัน ไม่ว่าจะเสียงพูดหรือเสียงรอบข้างต่างๆด้วย โดยทำงานรับเสียงทุกเสียงมาขยายให้ดังขึ้น จึงทำให้ผู้ใส่จะได้รับเสียงซ่า เสียงสะท้อน สีต่างๆรอบข้างที่มีความดังเท่ากับเสียงพูดและผู้ใส่จะได้รับเสียงพูดที่ไม่ชัดเจนและเกิดความกังวลในการฟังการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนรวมถึงอาจได้ยินเสียงอื่นๆดังจนเกินไปทำให้ผู้ใส่รู้สึกไม่สบายหูได้ เครื่องช่วยฟังอนาล็อกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเบื้องต้น และมาราคาถูกเข้าถึงได้ง่าย สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินที่ไม่อยากเป็นกังวลเรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ ฟังไม่ชัด เสียงรอบข้างต่างๆเข้ามารบกวนและกลัวเครื่องช่วยฟังจะมีเสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติ แนะนำให้เลือกใช้เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวน เพราะมีระบบจัดการเสียงรอบข้างต่างๆได้เป็นอย่างดี และให้เสียงพูดที่ดังขึ้นเพื่อให้ผู้ใส่สื่อสารและฟังได้อย่างชัดเจนและเข้าใจยิ่งขึ้น สามารถใส่ไปทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสบายใจและสบายช่องหูและสามารถปรับระดับความดังได้ตามความต้องการของผู้ใส่ด้วย
ทำไมถึงต้องเลือกใช้เครื่องช่วยฟังศิริราช
เครื่องช่วยฟังศิริราช เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน หรือ คนหูตึง ทางโรงพยายบาลศิริราชมีแพทย์ และนักโสต เฉพาะทางที่ตรวจวินิจฉัยโรคทางช่องหู ให้คำปรึกษา ประเมินการตรวจ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องช่วยฟังกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน และเครื่องช่วยศิริราชได้รับมาตรฐาน และการรับรองอย่างถูกต้อง เครื่องช่วยฟังให้เลือกมากมายหลายรุ่นให้ตรงกับผู้บกพร่องการได้ยิน เครื่องช่วยฟังคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนึงที่มีขนาดเล็กและเป็นตัวช่วยในการขยายเสียงต่างๆเช่น เสียงพูด สิงแวดล้อม ต่างๆรอบตัวจากภายนอกเข้าสู่ภายในช่องหู ในตัวเครื่องช่วยฟังประกอบไปด้วย ไมโครโฟน ลำโพง และเครื่องขยายเสียง ในปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีให้เลือกมากมายหลายรุ่นให้ตรงกับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน มีทั้งแบบคล้องหลังหูและแบบในช่องหู ซึ่งแต่ละรุ่นมีการขยายเสียงและช่องรับสัญญาณเสียงที่แตกต่างกันไปตามระดับความได้ยินของผู้บกพร่องทางการได้ยิน หรือ เรียกอีกอย่าง คนหูตึงนั้นเอง ทำให้การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังจึงสำคัญต่อผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน ต้องเลือกเครื่องช่วยฟังที่ได้รับมาตรฐาน เครื่องช่วยฟังศิริราช จากโรงพยาบาลดีอย่างไร ผู้ใช้บางท่านกังวลเมื่อใช้ไปแล้วเครื่องพังหรือมีปัญหาใช้งานไม่เป็น ปัญหาเหล่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะหากเครื่องช่วยฟังมีปัญหาทางเราก็มีช่างชำนาญการซ่อมเครื่องช่วยฟังให้บริการซ่อม ที่สำคัญเครื่องช่วยฟังทุกรุ่นมีรับประกันสินค้าและหากใช้งานไม่เป็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน ทางโรงพยาบาลศิริราชมีผู้เชี่ยวชาญค่อยให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดการใช้งาน ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้บกพร่องทางการได้ยิน หรือ คนหูตึง ในผู้สูงอายุเป็นช่วงมาก ส่วนมากพบในผู้ที่มีอายุ 60 -80 ปีที่มีปัญหาทางการได้ยิน เพราะผู้ที่มีอายุช่วงนี้มีลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อการได้ยิน หลังช่วงอายุ 80 ปีพบผู้บกพร่องทางการได้ยินคิดเป็น 2ใน3 และจะพบเพิ่มขึ้นในผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป ซึ่งในการเลือกใช้เครื่องช่วยฟังจึงสำคัญต้องมาตรฐานและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่ และเครื่องช่วยฟังศิริราชเหมาะสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินทุกเพศทุกวัย ผู้บกพร่องทางการได้ยินจำนวนมากไม่กล้าที่จะใส่เครื่องช่วยฟัง โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สูงวัย และวัยรุ่นเพราะมีความกังวลในการใช้งานและมีความอายที่ใช้เครื่องช่วยฟัง หากผู้บกพร่องทางการได้ยินไม่กล้าใส่เครื่องช่วยฟังจะทำปัญหาการได้ยินเพิ่มขึ้นและรุนแรงถึงทำให้หูหนวกอย่างถาวรได้เลยซึ่ง เครื่องช่วยฟังศิริราช ได้ทำขึ้นให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้บกพร่องทางการได้ยินแต่ละบุคคล และมีช่องการรับเสียง การขยายเสียง ในแต่ละรุ่นซึ่งแตกต่างกันออกไป ตามระดับการได้ยินและลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ใช้งานจริง ในปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กสามารถใส่ในช่องหูได้แบบเนียนที่ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นได้ และทำให้หมดปัญหาการอายไม่กล้าใส่ แต่รุ่นในช่องหูไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพราะมีขนาดเล็ก การใช้งานที่ยาก ตัวเครื่องอาจมีเสียงซ่าจึงไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเหมาะวัยรุ่นและวัยทำงานมากกว่า ผู้สูงอายุเหมาะกับเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหู เพราะการใช้งานที่ง่ายและสามารถตัดเสียงรบกวนได้ ทางโรงพยาบาลมีเครื่องช่วยฟังให้เลือกตามระดับการได้ยิน ได้รับมาตราฐาน และปลอดภัยอย่างแน่นอน
ถ่านเครื่องช่วยฟัง แตกต่างจาก ถ่านอื่นอย่างไร ?
ถ่านมีมากมายหลายชนิดหลายขนาดเช่นถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม มีทั้งชาร์จไฟได้และแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งแต่ละถ่านมีประสิทธิภาพและแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดและลักษณะการใช้งานของถ่านนั้นๆ โดยคนส่วนใหญ่รู้จักและใช้ถ่านไฟฉายกันเป็นส่วนมาก โดยที่บางคนอาจไม่รู้ว่าถ่านไฟฉายมีส่วนประกอบหลักคือ สารตะกั่ว สารปรอท สารแมงกานีส สารแคดเมียน สารนิเกล และยังมีสารเคมี สารพิษอื่นๆที่ทำปฏิกิริยา ซึ่งสารพวกนี้อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายคนและสัตว์ หากได้รับอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและทำให้ป่วยได้โดยเฉียบพัน ซึ่งแตกต่างจากถ่านเครื่องช่วยฟัง ปราศจากสารปรอทและสารอันตราย เพราะถ่านในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้สารสังกะสีแทนสารปรอท ที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่าย  บางคนอาจยังไม่รู้จักถ่านที่ใช้สำหรับใส่ในเครื่องช่วยฟังโดยเฉพาะ คนส่วนใหญ่ที่รู้จักคือกลุ่มคนที่ใช้เครื่องช่วยฟัง ลักษณะของถ่านเครื่องช่วยฟังมีขนาดเล็กทรงกลม เพื่อให้ใช้งานกับเครื่องช่วยฟังง่าย ถ่านส่วนใหญ่มีแรงดันไฟฟ้าและความจุ 1.45 Vมีความเสถียรและคงที่สม่ำเสมอเป็นขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องช่วยฟัง ซึ่งถ่านที่ใช้ในเครื่องช่วยฟังที่ได้รับมาตรฐานมีด้วยกัน 4 เบอร์ คือเบอร์10 เบอร์ 13 เบอร์ 312 และเบอร์ 675 ซึ่งแต่ละเบอร์มีสีสติ๊กเกอร์และแถบสีแผงที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะที่ใช้กับเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับตัวถ่าน ถ่านที่นิยมใช้กับเครื่องช่วยฟังคือถ่านเบอร์ 13 สีส้ม เป็นถ่านที่มีคุณภาพ และใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ส่วนมากใช้ในรุ่นคล้องหลังหูที่ตั้งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเหตุที่ไม่สามารถใช้ ถ่านเครื่องช่วยฟัง อื่นในเครื่องช่วยฟังได้ เครื่องช่วยฟังตัวเครื่องมีขนาดเล็ก และใช้กับช่องหู ซึ่งถ่านชนิดอื่นมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสามารถระเหยเข้าสู่ร่างกายได้เช่นสารปรอทและสารพิษอื่นๆซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม จึงไม่เหมาะสมที่นำมาใช้ในเครื่องช่วยฟัง และตัวถ่านมีขนาดใหญ่ใช้งานได้ยากในเครื่องช่วยฟัง มีแรงดันไฟฟ้าความจุที่มากหรือน้อยกว่าที่เครื่องช่วยฟังต้องการใช้ และมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป หากใช้ถ่านอื่นที่ไม่ใช้ถ่านเครื่องช่วยฟังอาจทำให้เครื่องช่วยฟังพังหรือเสียหายรวมถึงเป็นอันตรายต่อช่องหูได้
หูตึง คืออะไร สามารถรักษาได้หรือไม่
อาการหูตึง หูอื้อ คือ การได้ยินไม่ชัด หรือสมรรถภาพการได้ยินลดลงเมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ ซึ่งแตกต่างจากคนหูหนวกจะเป็นภาวะที่ไม่สามารถเข้าใจเสียงพูดผ่านการได้ยินแม้ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังแล้ว อาการหูอื้อ เป็นอาการที่พบได้บ่อยและเป็นอาการนำที่สำคัญของการสูญเสียการได้ยิน หรือก่อให้เกิดโรคและภาวะความผิดปกติต่างๆ ตามมาได้อีกด้วย ซึ่งอาการ หูได้ยินเบา หรือ หูหนวก เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ โดยจะแบ่งประเภทตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับส่วนต่างๆ ของอวัยวะของหู โดยสามารถเกิดขึ้นตั้งแต่หูชั้นนอกไปจนถึงหูชั้นใน หูอื้อ ได้ทั้งสิ้น ความผิดปกติที่พบได้บ่อย เช่น ขี้หูอุดตัน แก้วหูทะลุหูชั้นกลางอักเสบ ส่วนในผู้สูงอายุพบว่าการได้ยินจะเสียไปเนื่องจากประสาทหูเสื่อมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นพึงระลึกไว้เสมอว่าสาเหตุของอาการหูอื้อนั้นมีหลายอย่างและบางอย่างก็อาจแก้ไขให้หายได้จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้เร็วที่สุด โดยหลักการทำงานของเซลล์รับเสียงจะมีวิธีการดังนี้ โดยเสียงจากภายนอกจะผ่านรูหูเข้ามา คลื่นเสียงจะทำให้แก้วหูสั่น แล้วส่งผ่านหูชั้นกลางเข้าสู่หูชั้นในซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้านำเข้าสู่สมองหูคนเราประกอบด้วยหูชั้นนอก หูชั้นกลางและหูชั้นใน หูชั้นในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนมีลักษณะคล้ายก้นหอย ซึ่งทำหน้าที่รับเสียงกับส่วนที่เป็นอวัยวะรูปเกือกม้า 3 อันมารวมกันทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวหูชั้นในนอกจากจะแบ่งตามหน้าที่แล้วยังแบ่งตามโครงสร้างเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นกระดูก กับส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มภายในส่วนที่เป็นกระดูกจะห่อหุ้มส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มภายใน โดยเยื่อหุ้มภายในจะมีของเหลวอยู่ เราอาจแบ่งระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินเป็น หูตึงปานกลาง หูอื้อตึงมากถึงหูอื้อตึงรุนแรงและหูหนวก โดยใช้หน่วยวัดการได้ยินที่เรียกว่า เดซิเบล เป็นตัวกำหนดมาตรฐานการได้ยิน ซึ่งคนปกติจะมีระดับการได้ยินเสียงอยู่ที่ 0-25 เดซิเบล ส่วนคนหูตึงจะมีค่าระดับการได้ยินเสียงเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ และคนหูหนวกจะมีระดับการได้ยินเสียงสูงอยู่ที่ 90 เดซิเบลขึ้นไป ปัญหาหูอื้อและตึงหรือหูหนวก ย่อมมีผลต่อการพูดคุย และการสื่อความหมาย รวมไปถึงผลกระทบทางสังคมกับคนข้างเคียงยิ่งในเด็กแล้วผลที่ตามมาอันใหญ่หลวงคือทำให้ไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านภาษาและการพูดให้สมบูรณ์สอดคล้องกับวัยได้เสียงที่ดังเกินไปอาจจะมีผลทำให้หูอื้อตึงชั่วคราวหรืออาจทำให้หูอื้อตึงหรือประสาทหูเสื่อมแบบถาวร ซึ่งหูอื้อและตึงชั่วคราวมักเกิดภายหลังจากที่ไปได้ยินเสียงดังๆ ในช่วงไม่นานนัก เช่น หลังเทศกาลตรุษจีนที่มีการจุดประทัดกัน ส่วนหูอื้อและตึงแบบถาวรมักพบในพวกที่ได้รับเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เช่นพวกที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาเสียงที่ดังนี้นอกจากจะมีผลต่อการได้ยินแล้ว ยังมีผลต่อร่างกายอีกหลายด้านเช่น อาจรบกวนการนอน รบกวนประสิทธิภาพในการทำงาน รบกวนการสื่อสารติดต่อทำให้อารมณ์ตึงเครียด หงุดหงิด และอารมณ์เสียได้ง่าย ประสาทหูเสื่อมในวัยชราเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในสังคมปัจจุบัน เพราะคนเรามีอายุยืนขึ้นฉะนั้น ควรนำผู้ป่วยมารับการตรวจวัดระดับการได้ยินก่อน ว่าหูตึงมากน้อยเพียงใด และจะได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่ ไม่ควรด่วนตัดสินใจซื้อ เครื่องช่วยฟัง ไปตามการโฆษณาบ่อยครั้ง เพราะบางครั้งการตัดสินใจซื้อจากโฆษณาตามสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ หรือบางรายซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ ฉะนั้นผู้ป่วยอาจไม่ทราบว่าสาเหตุของหูอื้อตึงหรือประสาทหูเสื่อมนั้นมีมากมายหลายอย่าง และบางอย่างนั้นก็อาจจะรักษาให้หายได้ด้วยการรับประทานยาหรือการผ่าตัด ทั้งนี้อาการหูอื้อตึงหรือหูหนวก อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ทั้งการงาน ความสัมพันธ์ และสุขภาพจิต นอกจากนั้นอาการหูตึงและหูหนวก อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ เช่น โรคซึมเศร้า โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคไต โรคไขมันในเลือดสูง และโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน เป็นต้น แม้ว่าอาการ หูอื้อตึง ในผู้สูงอายุจะไม่เป็นโรคร้ายแรงอันตราย แต่ด้วยเป็นภาวะที่ค่อยเป็นค่อยไป จะทำให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องการสื่อสารกับผู้อื่นน้อยลงโดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวกับผู้สูงอายุได้ นอกจากผลกระทบทางด้านร่างกายแล้ว การไม่สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างเป็นปกติยังมีผลกระทบทางด้านจิตใจได้อีกด้วย ฉะนั้น เมื่อพบว่าผู้สูงอายุมีอาการได้ยินไม่ชัด ได้ยินไม่ครบทั้งประโยค หรือขอให้พูดซ้ำหลายๆ ครั้ง ดูโทรทัศน์เสียงดังกว่าปกติ หรือพูดเสียงดังกว่าปกติ ควรรีบพามาพบแพทย์เพื่อตรวจการได้ยิน ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่มีอาการหูอื้อตึงตามวัยสามารถกลับมาได้ยินหรือได้ยินดีขึ้นได้ด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง สาเหตุหูอื้อ ในผู้สูงอายุ? เกิดจากการเสื่อมและตายของเซลล์ขนรับเสียง (Hair cells) ในหูชั้นใน รวมถึงประสาทบริเวณหูชั้นในค่อยๆ สึกกร่อนหรือฉีกขาดไป ส่งผลให้เมื่ออายุมากขึ้นจะไม่ได้ยินช่วงเสียงแหลมความถี่สูง จากนั้นความเสื่อมจะค่อยๆ ลามไปถึงช่วงความถี่กลางซึ่งเป็นระดับของเสียงพูด จึงทำให้ผู้สูงอายุเริ่มฟังไม่ชัดเจน โดยอาจจะเริ่มแสดงอาการเมื่ออายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงของความบกพร่องของการได้ยิน เช่น การรับประทานยาบางชนิดอาจเป็นปัจจัยให้ประสาทหูเสื่อมเร็วขึ้นได้ การเป็นโรคเรื้อรัง รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น วิธีสังเกตอาการหูตึง ? 1. ได้ยินเสียงเบาลง และรู้สึกว่าหูทั้งสองข้างได้ยินไม่เท่ากัน 2. ต้องพูดซ้ำหลายๆรอบถึงจะเข้าใจ3. เปิดเสียงโทรทัศน์หรือพูดคุยโทรศัพท์เสียงดังกว่าคนปกติทั่วไป4. มีเสียงรบกวนในหูร่วมกับอาการหูอื้อ เมื่อหูอื้อต้องทำยังไง ? หากรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอาการหูตึงควรรีบหาทางแก้ไขและรักษาให้เร็วที่สุดได้ดังนี้1. ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อตรวจวินิจฉัยและหาวิธีการรักษาที่ถูกต้อง 2. ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยฟังเสียง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้ยินเสียงชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ต้องเลือกเครื่องช่วยฟังที่มีมาตรฐานและได้รับการรองรับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9 วิธีดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง ให้อยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้น
การดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง9 วิธีดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง ให้อยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้น.จริงอยู่ที่ว่าอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟังนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งพฤติกรรมและความถี่การใช้งาน คุณภาพของเครื่องช่วยฟังแต่ละเครื่อง แต่หนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟังให้ใช้งานได้นานอย่างไม่น่าเชื่อ คือ การดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังอย่างถูกวิธี โดยวิธีการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง มีดังนี้ .1. เก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง วิธีดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังวิธีแรก คือ เก็บรักษาในที่ที่เหมาะสม โดยควรเก็บไว้ในที่อากาศแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก และมีความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน80% และต้องหลีกเลี่ยงความชื้น เพราะอาจเกิดคราบต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อตัวเครื่อง และควรเก็บในอุปกรณ์เก็บโดยเฉพาะ ไม่เก็บรักษาด้วยการนำกระดาษทิชชู่มาห่อหุ้ม.2. ระวังอย่าให้โดนน้ำเด็ดขาด เครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับกันน้ำ ดังนั้นต้องระมัดระวังและใช้ความพยายามอย่าให้เครื่องโดนน้ำเด็ดขาด เพราะเครื่องอาจช็อต หรือวงจรอาจเสียได้ แต่หากเครื่องเปียกหรือนำ้เข้า สิ่งที่ต้องทำคือควรถอดถ่านออกทันทีและทำให้เครื่องแห้งก่อนที่จะลองนำมาใช้ใหม่ .3. รักษาความสะอาดโดยเช็ดด้วยผ้าแห้งความสะอาดของเครื่องเป็นอีกหนึ่งวิธีดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังให้มีอายุการใช้งานที่ทนทาน ดังนั้นต้องทำความสะอาดบ่อย ๆ โดยการเช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือทิชชู่อย่างทะนุถนอม และที่สำคัญห้ามใช้ผ้าเปียก หรือผ้าชุบแอลกอฮอล์ เพราะอาจสร้างความเสียหายให้ตัวเครื่องได้ .4.ระมัดระวังการใส่ถ่านให้ถูกเครื่องช่วยฟังที่นิยมส่วนใหญ่นั้นเป็นชนิดที่ใช้ถ่านนาฬิกา ทำให้การเปลี่ยนถ่านจึงเป็นงานที่ต้องมาพร้อมกับการใช้เครื่องช่วยฟังอย่างเลี่ยงหนีไม่ได้ ซึ่งการใส่ถ่านผิดขั้ว หรือใส่ถ่านผิดประเภทนั้นสามารถสร้างความเสียหายให้ตัวเครื่อง และอาจทำให้เครื่องมีปัญหาได้ในท้ายที่สุด .5. ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด การศึกษาคู่มือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง เพราะในคู่มือมีอธิบายตั้งแต่ขั้นตอนการเปิด ปิด วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เพราะบางครั้งการลัดขั้นตอนอาจส่งผลเสียต่อการใช้งานเครื่องช่วยฟังในระยะยาวได้ รวมไปถึงในคู่มือยังบอกวิธีการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง ดังนั้นอ่านการคู่มือการใช้งานก็เป็นส่ิงที่ผู้ใช้ไม่ควรละเลย.6. ระวังให้ห่างไกลจากความร้อนควรระมัดระวังไม่นำเครื่องช่วยฟังไปวาง หรืออยู่ใกล้ความร้อนนาน ๆ ไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากแดด หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ให้ความร้อน เพราะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่อาจทำให้วงจรไฟฟ้าของเครื่องเกิดความเสียหาย และอาจทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นได้ .7. อย่าทำตก กระแทก หรือบีบด้วยความรุนแรง อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่เราสามารถระมัดระวังได้ ดังนั้นในระหว่างที่ใช้เครื่องช่วยฟัง หรือในขณะที่มีเครื่องช่วยฟังอยู่ในมือ ไม่ควรทำกิจกรรมที่เสี่ยงทำให้เครื่องตก หรือกระแทก เพราะวงจรข้างในหรือชิ้นส่วนบางชิ้นอาจได้รับความเสียหาย และไม่สามารถซ่อมแซมได้ .8. รักษาความสะอาดของช่องหู ขี้หูนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การได้ยินมีปัญหาแล้ว การมีขี้หูเยอะเกินไปยังอาจทำให้เข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนของเครื่องช่วยฟังได้ ดังนั้นการรักษาความสะอาดของช่องหูเป็นวิธีดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดในการช่วยยืดการใช้งานเครื่องช่วยฟังของคุณ .9 ห้ามซ่อมเอง หากเครื่องมีปัญหา เมื่อเครื่องช่วยฟังมีปัญหา ส่ิงที่ต้องทำไม่ใช่การนำอุปกรณ์ช่างมาลองงัดแงะแกะเกาเครื่องดู เพราะอาจทำให้ปัญหาที่เคยเล็ก ๆ นั้นใหญ่ขึ้น จนไม่สามารถซ่อมแซมรักษาให้เครื่องกลับมาเป็นเหมือนเก่า วิธีดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังที่ถูกต้องหากเครื่องพบปัญหา คือปรึกษาและส่งซ่อมกับทางร้านจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง
หูตึงเกิดจากอะไร
4 สาเหตุของการหูตึง ไม่ว่าวัยไหนก็เสี่ยงได้ ถ้าไม่หลีกเลี่ยง.แม้ว่าสาเหตุหลัก ๆ ของการหูตึง หรือการสูญเสียการได้ยินส่วนใหญ่นั้น จะเกิดจากการเสื่อมสภาพตามวัยของประสาทหู ทำให้คนสูงอายุกับปัญหาหูตึงเป็นของที่คู่กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่รู้หรือเปล่าว่าจริง ๆ แล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็ก หรืออายุเท่าไหร่ก็ตาม ทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้สนิทสนมกับการหูตึงได้ หากไม่หลีกเลี่ยงจากสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ .1.การรับฟังเสียงดังอันตรายต่อหูเป็นเวลานาน การรับฟังเสียงเสียงที่ดังเกินไปติดต่อกันเป็นเวลานาน เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้การสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ประสาทการได้ยินของเราเสื่อมถอยก่อนวัยที่ควรจะเป็น ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการรับเสียงดังมากๆ ติดต่อกัน เช่น ใช้หูฟังแต่พอดี ไม่เปิดดังเกินไป หรือหากต้องทำงานกับเครื่องจักรอย่างหลีกเลี้ยงไม่ได้ ควรหาอุปกรณ์อย่าง Ear Plug หรือที่ครอบหูมาสวมใส่ เพื่อปกป้องเสียงที่เป็นอันตราย .2. ได้รับแรงดันที่เป็นอันตรายต่อหู ไม่ว่าจะขึ้นเครื่องบินสูง ดำน้ำลึก หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้ความดันในหูชั้นกลางเราเปลี่ยนแปลงฉับพลันจนเกิดอาการหูอื้อนั้นล้วนแต่เป็นอันตรายต่อหู เพราะเมื่อได้รับแรงดันบ่อยครั้งเข้า อาจทำให้หูที่เคยใช้งานได้ดี กลับค่อย ๆ เสื่อมสภาพลง นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการสั่งน้ำมูกแรง ๆ ไม่เพียงแต่แรงดันที่ทำให้หูอื้อแล้ว ยังอาจมีเชื้อโรคแพร่กระจายเข้าไปยังหูชั้นกลางได้อีกด้วย .3. หลอดเลือดเสื่อมก่อนวัยอันควร การละเลยไม่ใส่ใจสุขภาพของตนเอง ทั้งการไม่ออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การปล่อยปะละเลยเรื่องความดันและน้ำตาลในเลือด เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดของเราเสื่อมก่อนวัยอันควร ซึ่งมีโอกาสส่งผลทำให้หูของเราเสื่อมถอยได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และอย่าลืมตรวจเช็คร่างกายของตัวเองให้เป็นประจำด้วย เพื่อให้หลอดเลือดแข็งแรงอยู่เสมอ.4. ขี้หูอุดดันรูหู สาเหตุขี้หูอุดดันนี้ แม้อาจจะดูเป็นปัญหาเล็ก ๆ จนหลายคนละเลย แต่รู้หรือเปล่าว่าเจ้าขี้หูจอมปัญหานี้ สามารถทำลายระบบการรับฟังของหลาย ๆ คนมาแล้ว ดังนั้นห้ามประมาทกับมันเป็นอันขาด ควรหลีกเลี่ยงการใช้คอตตอนบัดปั่นหรือแคะหู เพราะจะยิ่งทำให้ขี้หูเข้าไปอุดดัน โดยใช้ผ้าหรือสำลีเช็ดรอบ ๆ หรืออาจใช้น้ำมันมะกอกหยดเพื่อทำความสะอาดแทน

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com