เครื่องช่วยฟังอย่างดีกับวิธีการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ
ปิด

เครื่องช่วยฟังอย่างดีกับวิธีการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ

เครื่องช่วยฟังอย่างดี

ทางการได้ยินหรือผู้ที่หูตึง และช่วยให้เสียงต่างๆดังขึ้นและชัดเจนขึ้นเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างเข้าใจและสามารถใช้ชีวิตประจำวันเข้าสังคมได้ง่ายขึ้น ซึ่งการใช้เครื่องช่วยฟังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์หูคอจมูกหรือนักโสตสัมผัสวิทยา เพื่อเลือกใช้เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละรายว่าควรใส่และเหมาะสมกับเครื่องช่วยฟังแบบไหน เครื่องช่วยฟังอย่างดี นั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ดีเช่นกันการใช้งานเครื่องช่วยฟังอย่างดีให้มีประสิทธิภาพนั้นก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักเครื่องช่วยฟังที่เราสวมใส่ทั้งการเก็บรักษาและวิธีการใช้งานของตัวเครื่องช่วยฟังโดยเครื่องช่วยฟังนั้นแบ่งตามเทคโนโลยีที่อยู่ในตัวเครื่องช่วยฟังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักคือ แบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลนั้นเอง

  1. เครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก คือ เป็นเครื่องช่วยฟังที่ประกอบไปด้วยการรับเสียงเข้ามาและขยายเสียงให้ดังขึ้น และไม่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ และเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นถึงรุนแรง ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกนั้นอาจมีอาการเกิดความรำคาญได้เนื่องจากเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกไม่สามารถตัดเสียงรบกวนได้และขยายเสียงทุกๆเสียงให้มีความดังเท่าๆกันแต่เครื่องช้วยฟังแบบอนาล็อกนั้นมีราคาที่ย่อมเยาและเข้าถึงง่ายนั่นเอง
  2. เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอล คือ เครื่องช่วยฟังที่แอมพลิฟายเออร์เป็นไมโครชิพเหมือนชิพในคอมพิวเตอร์ สามารถที่จะโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จึงสามารถทำงานได้เร็วมากเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลนั้นสามารถตัดเสียงรบกวนได้จึงทำให้ผู้ที่สวมใส่นั้นได้ยินเสียงพูดที่ชัดเจนและตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปได้เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินเริ่มต้นถึงรุนแรงแต่เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลมีราคาที่สูงแต่คุณภาพและประสิทธิภาพดี

ใครควรใช้เครื่องช่วยฟังบ้าง แล้วจะมีวิธีดูเครื่องช่วยฟังอย่างดีอย่างไร?

ผู้ที่ควรใช้เครื่องช่วยฟังอย่างดีคือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นถึงขั้นรุนแรงเพื่อหากผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินนั้นไม่สวมใส่เครื่องช่วยฟังจะทำให้อาการนั้นรุนแรงขึ้นถึงขั้นหูหนวกได้ และสำหรับผู้ที่ที่มีปัญหาทางการได้ยินสนใจใส่เครื่องช่วยฟังนั้นควรได้รับการแนะนำจากแพทย์และนักโสตตรวจความได้ยินและมีความเห็นว่าควรสวมใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อให้เลือกใช้เครื่องช่วยฟังให้ตรงกับระดับการได้ยินของเรามากที่สุดนั่นเอง และในปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และมีรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างกัน ดังนั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ และผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยฟัง สำหรับผู้ที่ควรสวมใส่เครื่องช่วยฟังนั้นคือ

  1. ผู้ที่สูญเสียทางการได้ยินที่ไม่สามารถใช้ยารักษาและการผ่าตัด
  2. ผู้ที่สูญเสียการได้ยินที่ส่งผลต่อการสื่อความหมายและการเข้าใจความหมาย
  3. เด็กที่สูญเสียทางการได้ยินที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางภาษา การพูดและการสื่อสารก็ควรสวมใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อให้มีพัฒนาการจากการได้ยินนั้นเอง

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อช่วยฟังนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ที่สวมใส่นั้นใช้งานถูกวิธีและใช้งานถูกต้องตามลักษณะตัวเครื่องช่วยฟังหรือฟัง รวมถึงวิธีการเก็บรักษาที่ถูกวิธีอีกด้วย ทุกๆอย่างส่งผลต่อการทำงานให้มีปะสิทธิภาพของเครื่องช่วยฟังให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย และการเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากผู้ใช้ต้องตรวจสอบการทำงานของตัวเครื่องช่วยฟังอย่างสม่ำเสมอและทำความสะอาดเครื่องช่วยอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน เพื่อยืนอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟังได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังก่อนใช้งานอีกด้วย

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com