เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวนดีกว่าเครื่องช่วยฟังไม่เสียงรบกวนอย่างไร
ปิด

เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวนดีกว่าเครื่องช่วยฟังไม่เสียงรบกวนอย่างไร

เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวน

เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวน ในปัจจุบันมีทั้งแบบดิจิตอลและแบบตั้งค่าโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ มีระบบจัดการเสียงรบกวนต่างๆรอบข้าง ช่วยให้ผู้ใส่ได้รับเสียงที่ชัดเจน มีระบบจัดการเสียงวี๊ดของตัวเครื่องในขณะที่กำลังทำกิจกรรมต่างๆจึงทำให้ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังไม่รู้กังวลหรือรำคาญในการใส่เครื่องช่วยฟัง ให้เสียงที่มีคุณภาพสมจริงเป็นธรรมชาติ และทำให้ฟังเสียงรอบข้างได้อย่างสบายหู มีช่องสัญญาณรับเสียงหลายชาแนล และปรับระดับความดังได้ตามผลตรวจระดับการได้ยินของผู้ใส่และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งค่าเพื่อความแม่นยำและเหมาะสมกับผู้ใส่

เครื่องช่วยฟังที่ตัดเสียงรบกวนสามารถลดเสียงรบกวนแต่ไม่ลดคุณภาพเสียงพูด จึงทำให้ผู้ใส่เข้าใจและสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผู้ใส่สามารถใช้ชีวิตปกติไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ยินหรือสื่อสารกับคนรอบข้างไม่รู้เรื่อง สามารถดูโทรทัศน์ คุยโทรศัพท์ได้ปกติ ไม่มีทำให้เกิดเสียงวี๊ดหรือเสียงสะท้อนเสียงซ่าต่างๆเพราะตัวเครื่องช่วยฟังมีระบบตัดเสียงระบบเน้นเสียงพูดให้ชัดเจนเป็นธรรมชาติคุณภาพดีที่สุด

เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวนแบบดิจิตอลและตั้งค่าโปรแกรมคืออะไร

เครื่องช่วยฟังที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้และมีไมโครชิพ ที่ทำหน้าที่ขยายเสียงให้ดังขึ้นและปรับระดับเสียงได้อย่างละเอียดมากว่าแบบอนาล็อกทำให้เสียงพูดมีความนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ แลปรับระดับความถี่เสียง และความดังที่ละเอียดไม่แหลมหรือทุ่มจนเกินไปเป็นเสียงที่ใกล้เคียงเสียงพูดจริงที่สุดทำให้ผู้ใส่รู้สึกสบายยิ่งขึ้น และใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินที่มีความถี่ที่แตกต่างกันมากๆจนถึงหูหึงรุ่นแรง ใช้งานได้นาน แต่มีราคาสูงกว่าแบบเครื่องช่วยฟังอนาล็อก

เครื่องช่วยฟังไม่ตัดเสียงรบกวนแบบดิจิตอลคืออะไร

เครื่องช่วยฟังที่ประกอบไปด้วยไมโครโฟน ลำโพง เครื่องขยายเสียงและไม่มีสามารถตัดเสียงรบกวนได้ เครื่องช่วยฟังประเภทนี้มีหน้าที่ขยายเสียงทุกเสียงเท่ากัน ไม่ว่าจะเสียงพูดหรือเสียงรอบข้างต่างๆด้วย โดยทำงานรับเสียงทุกเสียงมาขยายให้ดังขึ้น จึงทำให้ผู้ใส่จะได้รับเสียงซ่า เสียงสะท้อน สีต่างๆรอบข้างที่มีความดังเท่ากับเสียงพูดและผู้ใส่จะได้รับเสียงพูดที่ไม่ชัดเจนและเกิดความกังวลในการฟังการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนรวมถึงอาจได้ยินเสียงอื่นๆดังจนเกินไปทำให้ผู้ใส่รู้สึกไม่สบายหูได้ เครื่องช่วยฟังอนาล็อกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเบื้องต้น และมาราคาถูกเข้าถึงได้ง่าย

สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินที่ไม่อยากเป็นกังวลเรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ ฟังไม่ชัด เสียงรอบข้างต่างๆเข้ามารบกวนและกลัวเครื่องช่วยฟังจะมีเสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติ แนะนำให้เลือกใช้เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวน เพราะมีระบบจัดการเสียงรอบข้างต่างๆได้เป็นอย่างดี และให้เสียงพูดที่ดังขึ้นเพื่อให้ผู้ใส่สื่อสารและฟังได้อย่างชัดเจนและเข้าใจยิ่งขึ้น สามารถใส่ไปทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสบายใจและสบายช่องหูและสามารถปรับระดับความดังได้ตามความต้องการของผู้ใส่ด้วย

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com