เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ เบิกจ่ายได้ไหม
ปิด

เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ เบิกจ่ายได้ไหม

เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ

เครื่องช่วยฟัง คืออุปกรณ์ช่วยในการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางด้สนการได้ยิน หรือคนเป็นโรคหูตึง โดยเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สามารถใช่ในช่องหูได้มีรูปร่างที่คล้ายกับหูฟัง เครื่องช่วยฟังนั้นประกอบได้ด้วย ไมค์ ลำโพง และตัวขยายเสียง และเครื่องช่วยฟังนั้นมีด้วยกัน2ชนิดหลักคือ เครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก และเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอล โดยเครื่องช่วยฟังนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 4 รูปแบบหลัก แต่ละแบบนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกัน และมีราคาที่แตกกันรวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานอีกด้วย

เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ เบิกสิทธิ์อะไรได้บ้าง

เครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเบิกสิทธิ์ของข้าราชการและสิทธิ์ประกันสังคมได้ รวมถึงเครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐก็สามารถเบิกสิทธิ์ข้าราชและสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละสิทธิ์นั้นมีขั้นตอนการเบิกสิทธิ์ละมีรายละเอียดที่แตกกันคือ

  1. เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ สามารถเบิกสิทธิ์ข้าราชการได้ข้างละ 13,500 บาทต่อ ข้างสองได้ 27,000 บาท โดยมีขั้นตอนการเบิกสิทธิ์ข้าราชคือต้องได้รับการตรวจการได้ยินตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลรัฐและต้องได้รับใบรองรับแพทย์และมีการวินิจฉัยว่าควรสวมใส่เครื่องช่วยฟัง และสามารถซื้อได้ที่โรงพยาบาลรัฐและร้านจัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง
  2. เครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐ สามารถเบิกสิทธิ์ประกันสังคมเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูได้ข้างละ 12000 บาท และเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูข้างละ 12,500 บาท โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ประกันสังคมกำหนด โดยต้องใบรับรองแพทย์ตรวจวัดระดับการได้ยินและวินิจฉัยว่าควรสวมใส่เครื่องช่วยฟัง และสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์และหน้าร้านที่จัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง นั้นมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการได้ยิน ช่วยขยายเสียงต่างๆให้ดังขึ้นและช่วยให้ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ กล้าเข้าสังคม และลดความเคลียดจากการไ้ด้ยิน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์คนในครอบครัวได้อีกด้วย

การเลือกเครื่องช่วยฟังก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ว่าเราควรเลือกเครื่องช่วยฟังแบบไหนให้เข้ากับเราและระดับการได้ยินของผู้ใช้งาน ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินนั้น ควรทำการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องช่วยฟังที่ถูกต้องและถูกวิธีรวมถึงการเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังเพราะการใช้เครื่องช่วยแต่ละรุ่นแต่ละแบบนั้นมีข้อควรระวังและลักษณะการใช้งานแต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้เครื่องช่วยฟังนั้นมีทั้งแบบชาร์จไฟและแบบใส่ถ่านอีกด้วย ซึ่งเครื่องช่วยฟังทั้ง 2 แบบนั้นมีข้อแตกต่างกันในการใช้งานรวมถึงการเก็บรักษาตัวเครื่องช่วยฟัง

เครื่อช่วยฟังโรงพยาบาลรัฐนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน และยังสามารถเบิกจ่ายเครื่องช่วยฟังได้ด้วยสิทธิ์ต่างๆทั้งสิทธิ์ข้าราชการ สิทธิ์ประกันสังคม ซึ่งเครื่องช่วยฟังนั้นสามารถเบิกได้ทุกแบบแต่ทั้งนี้เงื่อนไขการเบิกสิทธิ์ต่างๆนั้นมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการเบิกสิทธิ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสิทธิ์นั่นเอง สำหรับผู้ที่สนใจเบิกสิทธิ์เครื่องช่วยฟังนั้นต้องทำการศึกษาวิธีและข้อมูลรวมถึงขั้นตอนการเบิกสิทธิ์ให้ถี่ถ้วนรอบครอบ

สำหรับเครื่องช่วยฟังนั้นสามารถเบิกสิทธิ์ทั้งข้าราชและประกันสังคมได้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินนั้นกำลังมองหาเครื่องช่วยฟังที่เหมาะผู้ใช้นั้นนอกจากที่ทางโรงพยาบาลรัฐนั้นได้จัดจำหน่ายแล้วยังร้ายจัดจำหน่ายเรื่องช่วยฟังที่นำเข้าจากเยอรมันนีและเครื่องช่วยฟังที่ได้รับมาตรฐานองค์กรอาหารและยาและมีเครื่องช่วยฟังที่จัดจำหน่ายมากมายหลากหลายรุ่นอย่างร้าน GOOD PRICE นั่นเองและทางร้านมีช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์อีกด้วย มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินและมีราคาที่ย่อมเยาและสามารถเบิกสิทธิ์ต่างๆได้อีกด้วย

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com