วิธีเลือกเครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุให้เหมาะสม
ปิด

วิธีเลือกเครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุให้เหมาะสม

เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ
เครื่องช่วยฟัง คืออุปกรณ์ที่ช่วยขยายเสียงต่างๆให้ดังขึ้นโดยเครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กสามารถใส่ในช่องหูได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อช่องหู และช่วยให้ผู้ที่มีอาการหูตึง มีปัญหาทางด้านการได้ยินให้ได้ยินเสียงที่ชัดขึ้นดังขึ้น สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ และสามารถร่วมทำกิจกรรมต่างๆทำให้ผู้สูงอายุสื่อสารกับคนในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น กล้าที่จะเข้าสังคมอีกด้วย เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ นั้นในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเอง

เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้นปัญหาที่ตามมาทุกท่านคงทราบดีก็คือปัญหาหูตึงปัญหาทางการได้ยินของผู้สูงอายุนั้นหกมากถึง 80% ของผู้สูงอายุตั้งแต่ช่วงวัย 60 ปีถึง 80 ปีจะพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาด้านหูตึงเป็นจำนวนมากและเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุวิธีการเลือกเราต้องเลือกให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้ปัญหาหูตึงของผู้สูงอายุนั้นเป็นปัญหาที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้เราจะมาบอก วิธีการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั่นเอง

  1. ก่อนที่จะเลือกเครื่องฟังต้องนำผู้ที่มีปัญหาทางด้าน การได้ยินไปตรวจวัดระดับการได้ยินกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอหูจมูก และต้องให้แพทย์วินิจฉัยว่าควรใส่เครื่องช่วยฟัง
  2. ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทของเครื่องช่วยฟังต่างๆว่ามีความเหมาะสมกับปัญหาทางด้านการได้ยินของผู้ป่วยหรือไม่
  3. เรื่องเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินเลือกกำลังขยายของเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ใช้นั่นเอง
  4. สำหรับผู้สูงอายุแนะนำเป็นเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูเพื่อสะดวกสบายต่อการใช้งานและสามารถปรับระดับเสียงได้ง่ายกว่าแบบใส่ในช่องหูนั่นเอง

การเลือกเครื่องช่วยฟังมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินหาผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินเรื่องเครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายไม่ตรงตามระดับการได้ยินอาจทำให้ปัญหาหูตึงหรือปัญหาทางการได้ยินนั้นไม่ถูกแก้ไขและอาจจะเพิ่มปัญหามากยิ่งขึ้น และอาจทำให้ปัญหานั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นหูหนวกได้เลยทีเดียว

สำหรับผู้สูงอายุนั้นการเลือกเครื่องช่วยฟังเป็นสิ่งจำเป็นเพราะผู้สูงอายุนั้นอาจจะมีปัญหาทางด้านการได้ยิน และบางท่านเลือกเครื่องช่วยฟังที่ไม่ถูกต้องจึง ทำให้ปัญหาหูตึงรุนแรงถึงขั้นหูหนวก เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุต้องมีกำลังขยาย ที่ตรงตามระดับการได้ยินของผู้ใช้งาน เครื่องช่วยฟังนั้นมีด้วยกันทั้งหมดสองชนิดคือแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล ซึ่งทั้งสองแบบมีรูปแบบการใช้งานและกำลังขยายที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น

  1. เครื่องช่วยฟังอนาล็อก เครื่องช่วยฟังที่ประกอบไปด้วยไมโครโฟนลำโพงและตัวขยายเป็นเครื่องช่วยความที่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้นโดยไม่มีระบบตัดเสียงรบกวน เครื่องช่วยฟังอนาล็อกมันมีทั้งแบบคล้องหลังหูและใส่ในช่องหู เครื่องช่วยฟังอนาล็อกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับผู้สูงอายุ เพราะมีราคาที่ย่อมเยาเข้าถึงง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินที่เริ่มต้นถึงมาก
  2. เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เป็นเครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุที่เหมาะสมที่สุด เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีไมโครชีพคล้ายกับคอมพิวเตอร์จึงทำห้เครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีการทำงานที่รวดเร็วและมีระบบตัดเสียงรบกวนได้ และสามารถตั้งค่ากับคอมพิวเตอร์ได้เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีทั้งแบบคล้องหลังหูและแบบใส่ในช่องหูเช่นเดียวกัน เครื่องช่วยฟังดิจิตอลนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นถึงรุนแรง เป็นเครื่องช่วยฟังที่ผู้สูงอายุควรเลือกใช้เพราะเครื่องช่วยฟังชนิดนี้มีกำลังขยายที่สูงและสามารถตัดเสียงรบกวนได้จึงทำให้ผู้ใส่นั้นไม่เกิดความเสียงต่างๆที่ไม่ใช่เสียงพูด แต่เครื่องช่วยฟังชนิดนี้อาจมีราคาที่สูงแต่มีคุณภาพดีอย่างแน่นอน

เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ วิธีการเลือกเครื่องช่วยฟังควรเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน และต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังและศึกษาวิธีการใช้งานและวิธีการเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังที่ถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง และหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่าน

 

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com