เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกสามารถใช้งานได้หรือไม่
ปิด

เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกสามารถใช้งานได้หรือไม่

เครื่องช่วยฟังคนหูหนวก

เครื่องช่วยฟังคืออะไร?

เครื่องช่วยฟังคนหูหนวก คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สามารถใส่ในช่องหูได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทและช่องหูนั่นเอง โดยเครื่องช่วยฟังเป็นเครื่องช่วยขยายเสียงต่างเข้าผ่านช่องหูและเครื่องช่วยฟังนั้นประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่น ไมโครโฟน ลำโพง และเครื่องขยายเสียง ปัจจุบันเครื่องช่วยฟังนั้นมีหลายรูปแบบ และมีการพัฒนาคุณภาพ ให้ดีมากขึ้นและตอบโจทย์กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกใช้ได้ไหม?

เครื่องช่วยฟังนั้นคนหูหนวกสามารถใช้ได้ไหมเป็นคำถามที่ถูกถามกันเป็นจำนวนมาก ต้องบอกว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการได้ยินสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คนหูตึงนั่นเอง ส่วนผู้ที่มีปัญหาหูหนวกนั้นไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้เพราะคนหูหนวกนั้นจะไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังแล้วจะได้ยินเสียงเพราะประสาทหูของคนหูหนวกนั้นได้สูญเสียการได้ยินไปแล้ว จึงทำให้สวมใส่เครื่องช่วยฟังก็ไม่สามารถแก้ปัญหาทางด้านการได้ยินได้นั่นเอง

หูหนวกเกิดมาจากสาเหตุใด?

สาเหตุการเกิดอาการหูหนวกนั้น เกิดมาจากการสูญเสียการได้ยิน และเป็นภาวะที่ผู้ที่มีปัญหามีความสามารถในการได้ยินลดลงหรือสูญเสียการได้ยินทั้งหมด โดยเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นในภายหลัง โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่ เช่น ประสาทหูเสื่อมเพราะอายุมากขึ้น กรรมพันธุ์ การได้รับบาดเจ็บ หรือการได้ยินเสียงดังเป็นเวลานานและปัญหานี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การสื่อสารต่างๆรวมถึงปัญหาของครอบครัวได้ ดังนั้น หากพบว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน หรือสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหันกับหูข้างใดข้างหนึ่งหรือพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว เพราะมีโอกาสที่จะรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการหูหนวกไม่ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกำหนดเป็นเวลานานๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมานั่นเอง

ระดับของการสูญเสียการได้ยิน

  1. หูตึงเล็กน้อย เสียงเบาที่สุดที่จะได้ยิน คือ 21-40 เดซิเบล บางรายอาจทำให้ได้ยินเสียงพูดได้ไม่ถนัด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีเสียงดังรอบ ๆผู้ที่มีปัญหาหูตึงน้อยสามารถใส่เครื่องช่วยฟังและทำให้อาการหูตึงไม่ทำให้กลายเป็นปัญหาหูตึงได้
  2. หูตึงปานกลาง เสียงเบาที่สุดที่จะได้ยิน คือ 41-70 เดซิเบล อาจทำให้ฟังเสียงพูดได้ลำบาก หากไม่ได้ใช้เครื่องช่วยฟังจึงควนใส่เครื่องช่วยฟังในการสื่อสารเพื่อให้สื่อสารกับคนรอบข้างไม่เกิดปะยหานั่นเอง
  3. หูตึงรุนแรง เสียงเบาที่สุดที่จะได้ยิน คือ 71-90 เดซิเบล กรณีนี้ผู้ป่วยต้องใช้วิธีอ่านปากหรือใช้ภาษามือในการสื่อสาร ในขณะที่ใช้เครื่องช่วยฟังร่วมด้วยและในปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายเพียงพอต่อระดับการได้ยินของผู้ส่วมใส่อีกด้วย
  4. หูหนวก เสียงเบาที่สุดที่จะได้ยินต้องมากกว่า 90 เดซิเบล โดยกรณีนี้ผู้ป่วยสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) หรือต้องสื่อสารด้วยการอ่านปากและใช้ภาษามือ ผู้ที่มีปัญหาหูหนวกจะไม่สามารถสวมใส่เครื่องช่วยฟังได้นั่นเอง

การรักษาอาหารหูตึง

การรักษาอาหารหูตึงนั้นมีด้วยกันหลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการได้ยินของผู้ที่มีปัญหานั่นเอง

  1. หากขี้หูอุดตันจนทำให้การได้ยินเสียงแย่ลง แพทย์จะนำขี้หูออกโดยการใช้น้ำมันหยอดหูทำให้ขี้หูนิ่มลง ใช้ยาละลาย เขี่ยออก หรือดูดออก
  2. หากการสูญเสียการได้ยินมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียรักษาได้ด้วยการให้ผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะ
  3. การผ่าตัดจะมีความจำเป็นหากเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือหากเกิดการติดเชื้อซ้ำที่ต้องสอดท่อเพื่อระบายน้ำออก รวมไปถึงการผ่าตัดเพื่อระบายของเหลว ซ่อมแซมแก้วหูที่ทะลุ หรือแก้ไขกระดูกที่เกิดปัญหา
  4. ประสาทหูเทียมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำงานทดแทนหูชั้นในส่วนที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ทำงานโดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะแปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่จะช่วยกระตุ้นเซลล์ขนภายในอวัยวะรับเสียงให้ทำหน้าที่ได้ดีขึ้น มักจะใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการประสาทหูเสื่อมอย่างรุนแรง เช่น ผู้ป่วยหูหนวกหรือหูเกือบหนวก
  5. การใช้เครื่องช่วยฟังเป็นเครื่องที่ช่วยขยายเสียงให้ผู้ป่วยได้ยินชัดขึ้นและช่วยให้ได้ยินง่ายขึ้น โดยผู้ป่วยต้องปรึกษากับนักตรวจการได้ยินถึงประโยชน์ในการใช้เครื่องช่วยฟัง หรือวิธีการใช้และความเหมาะสมในการใช้กับผู้ป่วยแต่ละรายและไม่สามารถรักษาอาการคนหูหนวกได้ เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกนั้นไม่ควรสวมใส่นั่นเอง

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com