เครื่องช่วยฟังราคาถูก เสียงดัง ฟังชัด
ปิด

เครื่องช่วยฟังราคาถูก เสียงดัง ฟังชัด

เครื่องช่วยฟังราคาถูก

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่มีอุปกรณ์และระบบขยายเสียงเข้าช่องหูเพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้หูตึงสวมใส่เพื่อช่วยในทางด้านการได้ยิน เครื่องช่วยฟังมีทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลเครื่องช่วยฟังมีระบบและการทำการที่แตกต่างกันออกไปรวมราคาเครื่องช่วยฟังด้วยเช่นกัน เครื่องช่วยฟังราคาถูกมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพัน สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูตึงนั้นเครื่องช่วยฟังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน

เครื่องช่วยฟังราคาถูก คุณภาพดีจริงหรือไม่

เครื่องช่วยฟังราคาถูกมีทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล ซึ่งคุณภาพเสียงวิธีการทำงานก็จะแตกต่างกันออกไปรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเครื่องช่วยฟังก็จะมีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปด้วย เครื่องช่วยอนาล็อกเป็นเครื่องช่วยฟังที่ประกอบไปด้วย ลำโพง ไมโครโฟน และเครื่องขยายเสียง มีทั้งแบชาร์จไฟและแบบใส่ถ่าน ส่วนเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกมีส่วนประกอบของไม่โครชีพ บางรุ่นมีระบบตัดเสียงรบบกวนและสามารถตั้งค่ากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้สามารถปรับค่าความดังให้ตรงกับค่าระดับการได้ยินของผู้บกพร่องทางการได้ยินสวมใส่ คุณภาพเสียงของเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันออกไป หากเป็นรุ่นดิจิตอลจะให้เสียงที่มีคุณภาพและชัดเจนเน้นเสียงพูดให้ดังชัดเพราะมีระบบตัดเสียงรบกวนสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ส่วนเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกอาจมีเสียงรบกวนเข้ามาและมีความดังเท่ากับเสียงพูดจึงทำให้ผู้ส่วมใส่ได้ยินเสียงทุกเสียงเท่าๆกันเพราะไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้าง เครื่องช่วยฟังราคาถูก เข้าถึงผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินได้ง่าย เพราะมีราคาที่ย่อมเยาและให้คุณภาพเสียงที่ได้เช่นกัน

5 เครื่องช่วยฟังราคาถูกที่เสียงดังฟังชัด

  1. เครื่องช่วยฟัง Cronos รุ่น SU05U เป็นเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอล มีช่องรับสัญญาณถึง 4 ชาแนล ให้ความดัง 143 เดซิเบล ให้เสียงที่มีความคมชัดและมีความเป็นธรรมชาติ สามารถตัดเสียงรบกวนสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ และยังปรับเสียงแหลมเสียงทุ้มได้อีกด้วย และเรื่องช่วยฟังรุ่นSU05Uยังมีโหมดที่สามารถใส่พร้อมดูโทรทัศน์และคุยโทรศัพท์ได้อีกด้วย และเป็นรุ่นที่นิยมกับผู้ที่บกพร่องทางการได้เยินเป็นจำนวนมาก
  2. เครื่องช่วยฟัง Cronos รุ่น CICT3 เป็นเครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลเช่นกัน เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีช่องรับสัญญาณเสียง 8 ชาแนล ให้ความดังถึง 117 เดซิเบล สามารถลดเสียงรบกวนได้ ให้เสียงที่ละเอียดให้ความดังที่ชัดเจน เน้นเสียงพูดที่ชัดเจนอีกด้วย
  3. เครื่องช่วยฟัง Lantex รุ่น JH116 เป็นเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก ที่ให้ความดังถึง125 เดซิเบล เป็นเครื่องช่วยฟังที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก ให้เสียงที่ดังฟังชัด และมีราคาที่ย่อมเยาเข้าถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่มีทุนน้อย และเป็นเครื่องช่วยฟังที่ใส่ในช่องหูที่มีขนาดเล็ก
  4. เครื่องช่วยฟัง Lantex รุ่น JH113A เป็นเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อก ที่ให้ความดังถึง125 เดซิเบล เป็นอีกหนึ่งเครื่องช่วยฟังที่เป็นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่น ให้เสียงที่ดังฟังชัดและเป็นเครื่องช่วยฟังที่เป้นแบบคล้องหลังหู ที่เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีราคาย่อมเยาอีกด้วย
  5. เครื่องช่วยฟัง Axon รุ่น A130 เป็นเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกเป็นเครื่องช่วยฟังที่คล้องหลังหูเป็นรุ่นชาร์จไปให้ความดัง 130 เดซิเบล เหมาะสำหรับผู้ที่มีบกพร่องทางการได้ยินที่เริมต้น-หูตึงรุนแรง ให้เสียงดังและมีราคาย่อมเยาอีกด้วย และเป็นรุ่นที่นิยมกับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินเป็นจำนวนมาก

เครื่องช่วยฟังราคาถูกเป็นที่นิยมและเหมาะสมกับผู้ที่มีทุนน้อยและอยากได้เครื่องช่วยฟังราคาย่อมเยาและให้เสียงที่ดังฟังชัด บทความนี้ได้คัดเครื่องช่วยฟังที่มีราคาถูกย่อมเยาเข้าถึงง่ายที่สามารถเข้าถึงได้กับทุกคน และหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและกำลังตัดสินใจเลือกใช้เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com