ผู้สูงอายุควรใช้เครื่องช่วยฟังแบบไหน
ปิด

ผู้สูงอายุควรใช้เครื่องช่วยฟังแบบไหน? 

ผู้สูงอายุควรใช้เครื่องช่วยฟังแบบไหน


          การสูญเสียการได้ยิน ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในวัยผู้สูงอายุ เนื่องจากหูเกิดการเสื่อมสภาพขึ้นตามอายุ ทำให้ผู้สูงอายุเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งในเรื่องการได้ยินและการสื่อสารกับผู้อื่นที่น้อยลงโดยไม่รู้ตัว รวมถึงอาจเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจขึ้นได้อีกด้วย ฉะนั้น เมื่อพบว่าผู้สูงอายุมีอาการได้ยินเสียงไม่ชัด, ได้ยินไม่ครบทั้งประโยค, ต้องคอยให้พูดซ้ำหลายๆ ครั้ง หรือเปิดเสียงโทรทัศน์ดังมากกว่าปกติ จึงควรรีบไปพบแพทย์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจการได้ยินและหาแนวทางการแก้ปัญหานี้ให้ไวที่สุด  ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการได้ยิน หรือมีภาวะหูตึง จำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือมีตัวช่วยดีๆ ในการรับฟังสัญญาณเสียงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีแนวทางการรักษาอาการหูตึงให้หายขาดได้ แต่การใส่เครื่องช่วยฟังถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ผู้สูงอายุกลับมาได้ยินเสียงชัดอีกทั้ง โดยที่ยังไม่ต้องไปผ่าตัดหู, กินยา หรือเสียเงินแพงๆ เพื่อรักษาปัญหาการได้ยินนี้อีกด้วย

          ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องช่วยฟังให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่น โดยแต่ละรุ่นจะมีระบบการทำงานและฟังก์ชันที่แตกต่างกันออกไป โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับการแก้ปัญหาการได้ยินของแต่ละบุคคล ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยิน จึงควรเลือกเครื่องช่วยฟังให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานและระดับการได้ยินของตัวเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงและสามารถแก้ไขปัญหาหูตึงได้ตรงจุดที่สุด ซึ่งร้านเครื่องช่วยฟัง GOOD PRICE มีเครื่องช่วยฟังให้ผู้สูงอายุได้เลือกใช้งานมากกว่า 20 รุ่น โดยมีเครื่องช่วยฟังตั้งเเต่ระบบการทำงานแบบอนาล็อก, ระบบการทำงานแบบดิจิตอล และระบบการทำงานแบบตั้งค่าเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเเต่ละระบบนี้จะมีการทำงานและกำลังขยายสัญญาณเสียง รวมถึงทั้งข้อดี-ข้อเสียและราคาที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย

โดยเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุจะแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่

      - เครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อก เป็นเครื่องช่วยฟังรุ่นเริ่มต้นที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้ยินเสียงรอบข้างชัด ซึ่งอาจรวมถึงเสียงรบกวนต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในเครื่องช่วยฟังด้วย ทั้งนี้เครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อกไม่เหมาะกับผู้สูงอายุที่ประสาทหูเสื่อม หรือมีอาการหูตึงระดับรุนแรง เพราะเครื่องช่วยฟังแบบอนาล็อกจะไม่สามารถปรับลดเสียงรบกวนได้ ทำให้บางเสียงอาจจะมีความดังเกินไป หรือเสียงเกิดการกระแทกในหูได้ และอาจทำให้ผู้สูงอายุที่สวมใส่เครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อกนี้รู้สึกเจ็บหูและไม่สบายหูนั่นเอง

      - เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีไมโครชิพช่วยขยายเสียงโดยจะปรับระดับเสียงได้ละเอียดมากกว่าเครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อก และสามารถลดเสียงรบกวนจากสภาพเเวดล้อมได้ดีอีกด้วย ทำให้ผู้สูงอายุที่สวมใส่เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลจะได้ยินเสียงที่ชัดกว่า รู้สึกสบายหูกว่า เสียงจะมีความนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติมากกว่า อีกทั้งเครื่องฟังระบบดิจิตอลแต่ละรุ่นจะมีความทนทานและฟังก์ชันพิเศษที่แตกต่างกันออกไป เช่น มีระบบชาร์จไฟในตัว, มีระบบลดเสียงลม, มีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน หรือสามารถฟังเสียงโทรทัศน์และเสียงโทรศัพท์ได้ รวมถึงยังสามารถปรับระดับเสียงได้ที่ตัวเครื่องอีกด้วย ฉะนั้นผู้สูงอายุจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องช่วยฟังและรู้แนวทางการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของตัวเองมากที่สุด

      - เครื่องช่วยฟังระบบตั้งค่าเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายเสียงมากที่สุด และสามารถปรับคุณภาพความคมชัดของเสียงได้ละเอียดมากกว่าทุกระบบ รวมทั้งยังสามารถตั้งค่าเสียงตาม “ผลตรวจการได้ยิน” ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ จึงทำให้ผู้สูงอายุได้ยินเสียงคมชัดและมีความใกล้เคียงกับเสียงที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด ทั้งนี้เครื่องช่วยฟังระบบตั้งค่าโปรแกรมถูกออกแบบมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยและฟังก์ชันสุดพิเศษมากมาย ใช้งานง่าย เช่น มีระบบป้องกันเสียงที่เป็นอันตรายต่อหู, สามารถป้องกันเหงื่อและละอองน้ำได้ เป็นต้น รวมถึงวัสดุที่ใช้จะมีความพรีเมียมและมีความทนทานมากกว่ารุ่นทั่วไป จึงทำให้สามารถใช้งานเครื่องช่วยฟังได้ยาวนานขึ้น ไม่ต้องคอยซื้อซ้ำๆ หรือเสียเงินหลายๆ รอบ นอกจากนี้หากผู้สูงอายุมีปัญหาหูตึงในระดับที่เพิ่มขึ้นก็สามารถนำเครื่องช่วยฟังมาปรับตั้งค่าเสียงได้ตลอดชีพอีกด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องช่วยฟังระบบตั้งค่าโปรแกรมมีราคาแพงมากกว่าเครื่องช่วยฟังระบบอนาล็อก และเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลทั่วไปนั่นเอง

          อย่างไรก็ตามการเลือกซื้อเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จะต้องทำการตรวจวัดระดับการได้ยินจากแพทย์หรือผ่านการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยว่าต้องสวมใส่เครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายเสียงเท่าไหร่ รวมทั้งต้องคำนึงถึงวิธีการใช้งานว่าจะสะดวกต่อผู้สูงอายุหรือไม่ เพื่อที่จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถใช้งานเครื่องช่วยฟังได้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาการได้ยินได้และกลับมาฟังเสียงชัดเจนอีกครั้ง ดังนั้นหากคุณหรือผู้สูงอายุมีปัญหา “หูตึง” ให้นึกถึงเรา “ร้านเครื่องช่วยฟัง GOOD PRICE”

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com