เบิกสิทธิ์รับเครื่องช่วยฟังฟรีได้จริงหรือไม่
ปิด

เบิกสิทธิ์รับเครื่องช่วยฟังฟรีได้จริงหรือไม่

เครื่องช่วยฟังฟรี

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กชนิดนึง ที่ช่วยในการขยายเสียงต่างๆภายนอกเข้าสู่ภายในช่องหู เพื่อช่วยทางการได้ยินให้ผู้มีที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน หรือ คนหูตึง ให้สื่อสารและใช้ชีวิตประจำได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินบางท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าสามารถ “เบิกเครื่องช่วยฟังฟรีได้” ทุกสิทธิ์ประกันสุขภาพของภาครัฐ โดยมีเงื่อนไขและมีราคาตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถเบิกเครื่องช่วยฟังได้ข้างละ 12,500 บาท โดยรวมราคาค่าเครื่องและค่าบริการ

การเบิกสิทธิ์ขอรับ เครื่องช่วยฟังฟรี ของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินนั้นต้องทำตามระเบียบและเงื่อนไขของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ที่มีสิทธิ์ประกันสังคมก็สามารถเบิกได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีสวัสดิการก็ยังสามารถเบิกได้ฟรีอีกด้วย สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินที่สนใจเบิกสิทธิ์ ต้องผ่านการตรวจวัดระดับการได้ยินจากแพทย์และแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยออกใบรับรองแพทย์ให้ความเห็นว่าเป็นผู้มีปัญหาทางการได้ยินควรสวมใส่เครื่องช่วยฟัง

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ที่ต้องการเบิกสิทธิ์รับเครื่องช่วยฟังฟรีจากประกันสังคม

  1. ใบรับรองแพทย์ให้ความเห็นว่าควรใส่เครื่องช่วยฟัง
  2. สำเนาผลการตรวจวัดการได้ยิน
  3. สำเนาการรักษาทางการได้ยิน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้อง
  5. ใบเสร็จค่าเครื่องช่วยฟังที่ต้องการทำการเบิก

ขั้นตอนการเบิกสิทธิ์รับเครื่องช่วยฟังจากประกันสังคม

  1. ตรวจสอบสิทธิ์ในการเบิกสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
  2. ผู้ป่วยต้องเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจออกใบรับรองแพทย์และหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าควรใส่เครื่องช่วยฟัง (ทางแพทย์จะระบุว่าควรใส่เครื่องช่วยฟังแบบไหน)
  3. ผู้ป่วยนำใบรับรองแพทย์และหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าควรใส่เครื่องช่วยฟังไปซื้อที่โรงพยาบาลหรือร้านที่จำหน่ายเครื่องช่วยฟังได้
  4. ทางโรงพยาบาลหรือร้านที่จำหน่ายเครื่องช่วยฟังออกใบเสร็จค่าเครื่องให้กับทางผู้ป่วยเพื่อไปยื่นกับทางประกันสังคม โดยลูกค้าต้องทำการสำรองจ่ายก่อน
  5. ผู้ป่วยนำใบเสร็จที่ทางโรงพยาบาลหรือร้านจำหน่ายเครื่องช่วยฟังไปเบิกที่ประกันสังคมด้วยตนเอง

เครื่องช่วยฟังเป็นสิ่งจำเป็นกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินและคนหูตึงเป็นอย่างมาก เพราะเครื่องช่วยฟังช่วยในการสื่อสารการเข้าสังคม ทำให้สื่อสารได้อย่างเข้าใจกันมากขึ้นกับคนรอบข้าง หากผู้ที่กำลังเริ่มมีอาการเริ่มต้นอย่ากังวลในการใส่เครื่องช่วยฟัง โดยปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีทั้งแบบคล้องหลังหูและแบบใส่ในช่องหู สำหรับผู้ที่อยากปกปิดการมองเห็นจากคนรอบข้างแนะนำให้ใช้แบบใส่ในช่องหูตัวเครื่องมีขนาดเล็กและใช้งานง่าย

ทางร้านGood Price เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน ทางร้านจำหน่ายและนำเข้าเครื่องช่วยฟังที่รับมาตรฐานจากองค์กรอาหารและยา (อย.)และมาตรฐาน FDA จากประเทศเยอรมันอีกด้วย เครื่องช่วยฟังของทางร้านมีให้เลือกมากมายหลายรุ่นมีทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อก ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินสามารถเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินได้เลยเพราะทางร้านมีจำหน่ายรุ่นตั้งค่าด้วยโปรแกรมอีกด้วย ร้าน Good Price มีผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังค่อยให้คำแนะนำและดูแลตลอดการใช้งาน

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com