ทำไมถึงต้องเลือกใช้เครื่องช่วยฟังศิริราช
ปิด

ทำไมถึงต้องเลือกใช้เครื่องช่วยฟังศิริราช

เครื่องช่วยฟังศิริราช เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน หรือ คนหูตึง ทางโรงพยายบาลศิริราชมีแพทย์ และนักโสต เฉพาะทางที่ตรวจวินิจฉัยโรคทางช่องหู ให้คำปรึกษา ประเมินการตรวจ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องช่วยฟังกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน และเครื่องช่วยศิริราชได้รับมาตรฐาน และการรับรองอย่างถูกต้อง เครื่องช่วยฟังให้เลือกมากมายหลายรุ่นให้ตรงกับผู้บกพร่องการได้ยิน 

เครื่องช่วยฟังศิริราช

เครื่องช่วยฟังคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนึงที่มีขนาดเล็กและเป็นตัวช่วยในการขยายเสียงต่างๆเช่น เสียงพูด สิงแวดล้อม ต่างๆรอบตัวจากภายนอกเข้าสู่ภายในช่องหู ในตัวเครื่องช่วยฟังประกอบไปด้วย ไมโครโฟน ลำโพง และเครื่องขยายเสียง ในปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีให้เลือกมากมายหลายรุ่นให้ตรงกับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน มีทั้งแบบคล้องหลังหูและแบบในช่องหู ซึ่งแต่ละรุ่นมีการขยายเสียงและช่องรับสัญญาณเสียงที่แตกต่างกันไปตามระดับความได้ยินของผู้บกพร่องทางการได้ยิน หรือ เรียกอีกอย่าง คนหูตึงนั้นเอง ทำให้การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังจึงสำคัญต่อผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน ต้องเลือกเครื่องช่วยฟังที่ได้รับมาตรฐาน

เครื่องช่วยฟังศิริราช จากโรงพยาบาลดีอย่างไร

ผู้ใช้บางท่านกังวลเมื่อใช้ไปแล้วเครื่องพังหรือมีปัญหาใช้งานไม่เป็น ปัญหาเหล่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะหากเครื่องช่วยฟังมีปัญหาทางเราก็มีช่างชำนาญการซ่อมเครื่องช่วยฟังให้บริการซ่อม ที่สำคัญเครื่องช่วยฟังทุกรุ่นมีรับประกันสินค้าและหากใช้งานไม่เป็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน

ทางโรงพยาบาลศิริราชมีผู้เชี่ยวชาญค่อยให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดการใช้งาน

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้บกพร่องทางการได้ยิน หรือ คนหูตึง ในผู้สูงอายุเป็นช่วงมาก ส่วนมากพบในผู้ที่มีอายุ 60 -80 ปีที่มีปัญหาทางการได้ยิน เพราะผู้ที่มีอายุช่วงนี้มีลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อการได้ยิน หลังช่วงอายุ 80 ปีพบผู้บกพร่องทางการได้ยินคิดเป็น 2ใน3 และจะพบเพิ่มขึ้นในผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป ซึ่งในการเลือกใช้เครื่องช่วยฟังจึงสำคัญต้องมาตรฐานและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่ และเครื่องช่วยฟังศิริราชเหมาะสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินทุกเพศทุกวัย

ผู้บกพร่องทางการได้ยินจำนวนมากไม่กล้าที่จะใส่เครื่องช่วยฟัง โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สูงวัย และวัยรุ่นเพราะมีความกังวลในการใช้งานและมีความอายที่ใช้เครื่องช่วยฟัง หากผู้บกพร่องทางการได้ยินไม่กล้าใส่เครื่องช่วยฟังจะทำปัญหาการได้ยินเพิ่มขึ้นและรุนแรงถึงทำให้หูหนวกอย่างถาวรได้เลยซึ่ง เครื่องช่วยฟังศิริราช ได้ทำขึ้นให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้บกพร่องทางการได้ยินแต่ละบุคคล และมีช่องการรับเสียง การขยายเสียง ในแต่ละรุ่นซึ่งแตกต่างกันออกไป ตามระดับการได้ยินและลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ใช้งานจริง ในปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กสามารถใส่ในช่องหูได้แบบเนียนที่ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นได้ และทำให้หมดปัญหาการอายไม่กล้าใส่ แต่รุ่นในช่องหูไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพราะมีขนาดเล็ก การใช้งานที่ยาก ตัวเครื่องอาจมีเสียงซ่าจึงไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเหมาะวัยรุ่นและวัยทำงานมากกว่า ผู้สูงอายุเหมาะกับเครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหู เพราะการใช้งานที่ง่ายและสามารถตัดเสียงรบกวนได้ ทางโรงพยาบาลมีเครื่องช่วยฟังให้เลือกตามระดับการได้ยิน ได้รับมาตราฐาน และปลอดภัยอย่างแน่นอน

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com