ปัญหาเกี่ยวกับหูตึง สาเหตุ อาการ และการดูแลรักษา
ปิด

ปัญหาเกี่ยวกับหูตึง: สาเหตุ อาการ และการดูแลรักษา

ปัญหาเกี่ยวกับหูตึง

ปัญหาเกี่ยวกับหูตึง เป็นภาวะที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการได้ยิน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แม้ว่าส่วนใหญ่จะพบในผู้สูงอายุ การสูญเสียการได้ยินอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การสื่อสาร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และวิธีการดูแลรักษาปัญหาหูตึง เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถป้องกันหรือจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุของหูตึง

ปัญหาเกี่ยวกับหูตึง สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ หูตึงชนิดนำเสียง (Conductive Hearing Loss) และ หูตึง ชนิดประสาท (Sensorineural Hearing Loss)

หูตึงชนิดนำเสียง:

 1. การอุดตันของช่องหู: เช่น ขี้หูที่สะสมมากเกินไป หรือวัตถุแปลกปลอม
 2. การติดเชื้อในหูชั้นกลาง: การติดเชื้ออาจทำให้เกิดการอักเสบและของเหลวสะสมในหู
 3. การเจริญเติบโตผิดปกติของกระดูกหู: เช่น การเกิดโรค Otosclerosis ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตผิดปกติของกระดูกในหูชั้นกลาง

หูตึงชนิดประสาท:

 1. การเสื่อมของประสาทหู: มักเกิดขึ้นตามอายุ
 2. การได้รับเสียงดังเป็นเวลานาน: เช่น การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือการฟังเพลงเสียงดังผ่านหูฟัง
 3. โรคประสาท: เช่น โรค Meniere's หรือเนื้องอกของเส้นประสาทหู
 4. การใช้ยาบางชนิด: ยาบางประเภทสามารถทำลายเซลล์ประสาทหูได้ เช่น ยาปฏิชีวนะบางชนิด

อาการของหูตึง

อาการของหูตึงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรง แต่ทั่วไปแล้วอาจประกอบด้วย:

 1. ได้ยินเสียงเบาลง: ไม่สามารถได้ยินเสียงที่เคยได้ยินชัดเจน
 2. ต้องการให้คนพูดเสียงดังขึ้น: มักขอให้ผู้อื่นพูดเสียงดังหรือชัดเจนขึ้น
 3. ฟังไม่ชัดในที่มีเสียงรบกวน: การฟังพูดคุยในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนหรือเสียงพื้นหลังทำให้ยากขึ้น
 4. ได้ยินเสียงวิ้งในหู: บางคนอาจได้ยินเสียงวิ้งหรือหึ่งๆ ในหู
 5. หลีกเลี่ยงการสนทนา: ผู้ที่มีปัญหาหูตึงอาจหลีกเลี่ยงการสนทนาเพราะรู้สึกไม่สบายใจหรืออาย

การดูแลรักษาและป้องกันปัญหาหูตึง

การดูแลรักษาปัญหาเกี่ยวกับหูตึงขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แท้จริง การรักษาอาจประกอบด้วยวิธีการทางการแพทย์และการใช้เครื่องช่วยฟัง

การรักษาทางการแพทย์:

 1. การขจัดขี้หู: ในกรณีที่เกิดจากการอุดตันของขี้หู แพทย์สามารถขจัดขี้หูออกได้อย่างปลอดภัย
 2. การรักษาการติดเชื้อ: การใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาลดการอักเสบตามคำแนะนำของแพทย์
 3. การผ่าตัด: ในบางกรณีที่มีปัญหากระดูกในหู เช่น โรค Otosclerosis การผ่าตัดอาจเป็นทางเลือก

การใช้เครื่องช่วยฟัง:

 1. เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid): เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายเสียง ทำให้ผู้ที่มีปัญหาหูตึงสามารถได้ยินชัดเจนขึ้น
 2. การฝังเครื่องช่วยฟัง: เช่น Cochlear Implant สำหรับผู้ที่มีปัญหาประสาทหูเสื่อมรุนแรง

การป้องกัน:

 1. หลีกเลี่ยงเสียงดัง: ป้องกันการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรใช้ที่ครอบหูหรือที่อุดหู
 2. รักษาความสะอาดของหู: หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมในการทำความสะอาดหู เช่น ก้านสำลี
 3. ตรวจสุขภาพหูประจำ: ควรตรวจสุขภาพหูและการได้ยินเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

ผลกระทบของหูตึงต่อชีวิตประจำวัน

ปัญหาหูตึงสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในหลายด้าน เช่น

 1. การสื่อสาร: ผู้ที่มีปัญหาหูตึงอาจพบปัญหาในการฟังและทำความเข้าใจบทสนทนา ทำให้การสื่อสารกับผู้อื่นยากขึ้น
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: ปัญหาการสื่อสารอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเครียดในความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
 3. การทำงาน: ผู้ที่มีปัญหาหูตึงอาจพบอุปสรรคในการทำงาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้การฟังเป็นหลัก
 4. สุขภาพจิต: ปัญหาหูตึงสามารถทำให้เกิดความเครียด ความกังวล และภาวะซึมเศร้า เนื่องจากการแยกตัวจากสังคม

การรับมือกับปัญหาหูตึงในชีวิตประจำวัน

การรับมือกับปัญหาหูตึงในชีวิตประจำวันสามารถทำได้โดย:

 1. การใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ: การใช้เครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์ช่วยฟังอื่น ๆ ที่ทันสมัย
 2. การเรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร: เช่น การอ่านริมฝีปาก การใช้ภาษามือ หรือการเขียนข้อความเพื่อสื่อสาร
 3. การปรับสภาพแวดล้อม: ลดเสียงรบกวนในสภาพแวดล้อมที่ทำงานหรือที่บ้าน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น
 4. การสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อน: การได้รับการสนับสนุนและความเข้าใจจากคนใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับปัญหาหูตึง

ปัญหาหูตึงเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย การทำความเข้าใจสาเหตุ อาการ และวิธีการดูแลรักษาจะช่วยให้เราสามารถป้องกันหรือจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหลีกเลี่ยงเสียงดัง รักษาความสะอาดของหู และการตรวจสุขภาพหูเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาหูตึงได้อย่างมาก

การใช้เครื่องช่วยฟังและการรับการรักษาทางการแพทย์ตามความจำเป็นสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาหูตึงได้อย่างมาก การสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาหูตึงสามารถปรับตัวและมีชีวิตที่มีคุณภาพดีได้

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com