เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จแตกต่างจากแบบใส่ถ่านอย่างไร
ปิด

เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟแตกต่างจากแบบใส่ถ่านอย่างไร?

เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จ

ในปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังแบบชาร์จและแบบใส่ถ่าน ทั้งสองแบบนั้นมีข้อแตกต่างกัน และอย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีว่าเครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กสามารถใส่ในช่องหูได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายและช่วยให้การได้ยินขอผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินได้ยินที่ชัดขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จไฟเป็นเครื่องช่วยฟังที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสามารถใส่ในช่องหูได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่และประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าถ่านใส่เครื่องช่วยฟังอีกด้วย

เครื่องช่วยฟังชาร์จไฟนั้นเป็นอีกหนึ่งแบบที่ผู้บกพร่องทางการได้ยินให้ความนิยมกันเป็นจำนวนมาก ด้วยความพิเศษของตัวเครื่องใช้งานได้โดยไม่ต้องใส่ถ่านการชาร์จไฟหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้นานเป็นเดือนเลยทีเดียวและประหยัดค่าถ่านใส่เครื่องช่วยฟังอีกด้วย การใช้งานเครื่องช่วยฟังแบบชาร์จนั้นใช้งานง่านสามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายและในเครื่องช่วยฟังบางรุ่นนั้นมีกล่องชาร์จไฟสามารถชาร์จได้ทุกที่และทุกเวลาและมีความสะดวกกว่าแบบใส่ชาร์จเพราะเครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านนั้นหากผู้ใช้งานลืมปิดฝาหรือลืมนำถ่านเครื่องช่วยออกจากตัวเครื่องช่วยฟังอาจจะทำให้เครื่องช่วยฟังเสื่อมคุณภาพหรือถ่านหมดไวกว่ากำหนด

ข้อแตกต่างของเครื่องช่วยฟังทั้งสองแบบ เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จและแบบใส่ถ่าน แตกต่างกันอย่างไร?

  1. เครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านนั้นการใช้ถ่านแล้วทิ้ง โดยตัวถ่านเครื่องช่วยฟังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นถ่านที่ไร้สารปรอท
  2. เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จนั้นเป็นเครื่องฟังที่สามารถชาร์จไฟได้และมีกล่องชาร์จไฟแบบพกพาเปรียบเหมือนพาวเวอร์แบงก์ไว้สำหรับชาร์จไฟให้กับเครื่องช่วยฟัง
  3. ตัวเครื่องช่วยฟังแบบใส่ถ่านนั้นมีลักษณะตัวเครื่องที่แตกต่างจากแบบชาร์จไฟ
  4. แบบชาร์จไฟนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบบใส่ถ่านเสื่อมช้า ชาร์จไฟได้หลายครั้ง จะมีชิพคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายไฟให้สม่ำเสมอ อุณหภูมิคงที่

เครื่องช่วยฟังนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน เพราะเเครื่องช่วยฟังนั้นเปรียบเสมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายได้เลย เพราะเครื่องช่วยฟังนั้นทำให้การสื่อสารของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน และทำให้กล้าสื่อสาร เข้าสังคม และไม่ทำให้เกิดความเคลียด และหากผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินนั้นไม่สวมใส่เครื่องช่วยฟังอาจทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นถึงขั้นหูหนวกได้และอาจเกิดความเคลียดจนอาจถึงขั้นเป็นซึมเศร้าได้จากไม่การสื่อสาร ไม่กล้าเข้าสังคม เครื่องช่วยฟังนั้นทั้งแบบคล้องหลังหูและแบบใส่ในช่องหูเพื่อปกปิดการมองเห็นแนบชิดสนิทหูของผู้ใช้งาน เครื่องช่วยฟังแบบคล้องหลังหูที่ชาร์จไฟได้นั้นเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะมีลักษณะการใช้งานที่ง่ายไม่ยุ่งยากที่ต้องคอยใส่ถ่าน ส่วนเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน วัยรุ่น ที่ต้องการการปกปิดการมองเห็นจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี

การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานให้ตรงกับผู้สวมใส่เครื่องช่วยฟัง โดยผู้ใช้งานนั้นต้องทำการตรวจวัดระดับการได้ยินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์วินิฉัยว่าต้องสวมใส่เครื่องช่วยฟังจากนั้นให้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่นแต่ละแบบให้เข้าใจถึงลักษณะการใช้งานและวิธีการเก็บดูแลรักษาอย่้างไรให้เครื่องช่วยฟังนั้นใช้งานได้ยาวนานทั้งแบบชาร์จไฟและแบบใส่ถ่าน โดยแนะนำให้เก็บไว้ให้ใกล้จากความชื้นและละอองน้ำ เพื่อป้องกันความชื้นเข้าเครื่องช่วยและทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องและไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่นั่นเอง

เครื่องช่วยฟังแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแบบ โดยผู้ใช้งานนั้นต้องเลือกให้ตรงกับปัญหาทางการได้ยินของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินเพราะหากใส่ไม่ตรงตามระกับการได้ยินอาจทำให้เกิดความเสียหาทางการได้ยินเพิ่มขึ้นจากเดิม เครื่องช่วยฟังนั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง โดยผู้ใช้งานต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับตัวเครื่อง่วยฟังให้เข้าใจรวมถึงวิธีการรักษาที่ถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานนั่นเอง และหวังว่าบทความของเรานั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจใช้เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com