บัตรทองเบิกเครื่องช่วยฟังได้ไหม สิทธิและขั้นตอนการใช้บริการ
ปิด

บัตรทองเบิกเครื่องช่วยฟังได้ไหม สิทธิและขั้นตอนการใช้บริการ

บัตรทองเบิกเครื่องช่วยฟังได้ไหม

ปัญหาการได้ยินเป็นเรื่องที่สำคัญและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประสบปัญหาอย่างมาก สำหรับผู้ที่มีบัตรทอง คำถามที่มักจะเกิดขึ้นคือ "บัตรทองสามารถเบิกเครื่องช่วยฟังได้ไหม?" บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิทธิประโยชน์และขั้นตอนการใช้บัตรทองในการเบิกเครื่องช่วยฟังได้อย่างชัดเจน

สิทธิประโยชน์ของบัตรทอง

บัตรทองเบิกเครื่องช่วยฟังได้ไหม คงเป็นคำถามที่หลายคนสงสับ บัตรทองหรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเป็น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งครอบคลุมถึงการรักษาโรคทั่วไป การผ่าตัด และอุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภท

การเบิกเครื่องช่วยฟังด้วยบัตรทอง

ปัจจุบันบัตรทองครอบคลุมการเบิกเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน แต่มีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้

 1. การตรวจการได้ยิน: ผู้ที่ต้องการเบิกเครื่องช่วยฟังต้องได้รับการตรวจการได้ยินจากแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก (ENT) หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินระดับการสูญเสียการได้ยินและความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยฟัง
 2. ใบรับรองแพทย์: ผู้ที่มีสิทธิ์เบิกเครื่องช่วยฟังต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องมาจากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 3. การยื่นคำร้อง: ผู้ประสงค์จะเบิกเครื่องช่วยฟังต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่จำเป็นต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนการขอเบิกเครื่องช่วยฟัง

 • นัดพบแพทย์: นัดพบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • ตรวจการได้ยิน: แพทย์จะทำการตรวจการได้ยินเพื่อประเมินระดับการสูญเสียการได้ยินและความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยฟัง
 • ขอใบรับรองแพทย์: หากมีความจำเป็น แพทย์จะออกใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอเบิกเครื่องช่วยฟัง
 • ยื่นคำร้อง: ยื่นคำร้องพร้อมใบรับรองแพทย์และเอกสารที่จำเป็นต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รอการอนุมัติ: รอการอนุมัติจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากได้รับการอนุมัติจะสามารถรับเครื่องช่วยฟังได้ตามที่กำหนด

 

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเบิกเครื่องช่วยฟัง

 • ศึกษาข้อมูล: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเบิกเครื่องช่วยฟังจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ปรึกษาแพทย์: ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินและความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยฟัง
 • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน: ตรวจสอบและเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการยื่นคำร้องให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติ

การเบิกเครื่องช่วยฟังด้วยบัตรทองเป็นไปได้และเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้มีบัตรทองสามารถใช้ได้ เพื่อให้ได้เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับความต้องการและการดูแลที่เหมาะสม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถกลับมาได้ยินเสียงโลกได้อย่างชัดเจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com