เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว ซ่อนมิดในช่องหู
ปิด

เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว ซ่อนมิดในช่องหู

เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว

เครื่องช่วยฟังทำหน้าที่เสมือนเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กให้ดังขึ้นโดยใส่ไว้ในช่องหู สามารถถอดเก็บได้ เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว ,ขนาดเล็ก มีทั้งหมด 4 แบบ คือ

เครื่องไมโครใส่ในรูหูแบบ IIC หรือ Micro CIC

เหมาะสำหรับผู้ที่ประสาทหูเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลาง ตัวเครื่องจะสอดลึกเข้าไปในรูหู ลำโพงและไมโครโฟนเล็กกว่าปกติที่ใช้ทั่วไป จึงมีกำลังขยายได้จำกัด

เครื่องจิ๋วใส่ในรูหูแบบ CIC

สำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลาง ซ่อนอยู่ในรูหู ทำงานแบบอัตโนมัติ แต่อาจเพิ่มปุ่มปรับความดังหรือใช้รีโมทควบคุมได้ บางรุ่นต่อระบบไร้สายเพิ่มได้

เครื่องเล็กใส่ในช่องหู ITC

สำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมเล็กปานกลางถึงมาก ซ่อนอยู่ในช่องหู มีสองไมโครโฟน ทำให้ตัดเสียงรบกวนและแยกทิศทางเสียงได้ดีขึ้น

เครื่องใหญ่ใส่ในช่องหู ITE

เครื่องช่วยฟังรุ่นประหยัดถ่าน เพราะใช้ถ่านก้อนใหญ่ เบอร์ 13 สำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมปานกลางถึงมาก ทำงานแบบอัตโนมัติ มีปุ่มปรับความดังหรือใช้รีโมทควบคุมได้ บางรุ่นเพิ่มระบบไร้สายได้และเชื่อมต่อกันได้และทำงานสัมพันธ์สองข้าง เช่น มีเสียงจอแจข้างขวา แต่เสียงพูดมาจากข้างซ้าย เครื่องขยายเสียงหูซ้ายมากขึ้นตัดเสียงรบกวนหรือลดการขยายเสียงหูขวา

เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว จึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความบกพร่องการได้ยินหรือผู้ที่ประสาทหูเสื่อมเริ่มต้นจนถึงมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทำงาน เพื่อไม่ทำให้บุคลิกภาพเสียแถมยังปกปิดการมองเห็นจากผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี มีความสะดวกคล่องตัวง่ายต่อการสวมใส่ ซึ่งเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กอาจไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดที่เล็กอาจมีกำลังขยายของเสียงไม่เพียงพอต่อการได้ยิน สำหรับใครที่ต้องการใช้เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก ควรหมั่นทำความสะอาดช่องหูของคุณเพื่อป้องกันการสะสมของขี้หูและทำให้เครื่องช่วยฟังเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ผู้ที่มีเหงื่อออกเยอะ การใช้เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กจะช่วยลดโอกาสเหงื่อไหลเข้าตัวเครื่องให้ลดน้อยลงอีกด้วย

ใครที่มีปัญหาทางการได้ยินการใส่เครื่องช่วยฟังไม่ใช่เรื่องน่าอาย เมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติของหูเราหรือคนรอบข้าง เช่น เริ่มได้ยินไม่ชัด บางคำหายไป ได้ยินไม่ครบทั้งประโยคมีเสียงดังในหูดูโทรทัศน์เสียงดังกว่าปกติ หรือมักขอให้คู่สนทนาพูดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจเช็คอย่างละเอียดและทำการเข้ารักษาทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะถ้าไม่รีบรักษาอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากสื่อสารกับผู้อื่นได้ยาก ทำให้ไม่อยากเข้าสังคม รู้สึกเหมือนตัวคนเดียว และอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ หรือแนะนำให้ใส่ เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว เพื่อปกปิดการมองเห็น

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com