ถ่านเครื่องช่วยฟัง แตกต่างจาก ถ่านอื่นอย่างไร
ปิด

ถ่านเครื่องช่วยฟัง แตกต่างจาก ถ่านอื่นอย่างไร ?

ถ่านเครื่องช่วยฟัง

ถ่านมีมากมายหลายชนิดหลายขนาดเช่นถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม มีทั้งชาร์จไฟได้และแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งแต่ละถ่านมีประสิทธิภาพและแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดและลักษณะการใช้งานของถ่านนั้นๆ โดยคนส่วนใหญ่รู้จักและใช้ถ่านไฟฉายกันเป็นส่วนมาก โดยที่บางคนอาจไม่รู้ว่าถ่านไฟฉายมีส่วนประกอบหลักคือ สารตะกั่ว สารปรอท สารแมงกานีส สารแคดเมียน สารนิเกล และยังมีสารเคมี สารพิษอื่นๆที่ทำปฏิกิริยา ซึ่งสารพวกนี้อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายคนและสัตว์ หากได้รับอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและทำให้ป่วยได้โดยเฉียบพัน ซึ่งแตกต่างจากถ่านเครื่องช่วยฟัง ปราศจากสารปรอทและสารอันตราย เพราะถ่านในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้สารสังกะสีแทนสารปรอท ที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่าย 

บางคนอาจยังไม่รู้จักถ่านที่ใช้สำหรับใส่ในเครื่องช่วยฟังโดยเฉพาะ คนส่วนใหญ่ที่รู้จักคือกลุ่มคนที่ใช้เครื่องช่วยฟัง ลักษณะของถ่านเครื่องช่วยฟังมีขนาดเล็กทรงกลม เพื่อให้ใช้งานกับเครื่องช่วยฟังง่าย ถ่านส่วนใหญ่มีแรงดันไฟฟ้าและความจุ 1.45 Vมีความเสถียรและคงที่สม่ำเสมอเป็นขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องช่วยฟัง ซึ่งถ่านที่ใช้ในเครื่องช่วยฟังที่ได้รับมาตรฐานมีด้วยกัน 4 เบอร์ คือเบอร์10 เบอร์ 13 เบอร์ 312 และเบอร์ 675 ซึ่งแต่ละเบอร์มีสีสติ๊กเกอร์และแถบสีแผงที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะที่ใช้กับเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับตัวถ่าน ถ่านที่นิยมใช้กับเครื่องช่วยฟังคือถ่านเบอร์ 13 สีส้ม เป็นถ่านที่มีคุณภาพ และใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ส่วนมากใช้ในรุ่นคล้องหลังหูที่ตั้งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาเหตุที่ไม่สามารถใช้ ถ่านเครื่องช่วยฟัง อื่นในเครื่องช่วยฟังได้

เครื่องช่วยฟังตัวเครื่องมีขนาดเล็ก และใช้กับช่องหู ซึ่งถ่านชนิดอื่นมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสามารถระเหยเข้าสู่ร่างกายได้เช่นสารปรอทและสารพิษอื่นๆซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม จึงไม่เหมาะสมที่นำมาใช้ในเครื่องช่วยฟัง และตัวถ่านมีขนาดใหญ่ใช้งานได้ยากในเครื่องช่วยฟัง มีแรงดันไฟฟ้าความจุที่มากหรือน้อยกว่าที่เครื่องช่วยฟังต้องการใช้ และมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป หากใช้ถ่านอื่นที่ไม่ใช้ถ่านเครื่องช่วยฟังอาจทำให้เครื่องช่วยฟังพังหรือเสียหายรวมถึงเป็นอันตรายต่อช่องหูได้

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com