แจ้งการชำระเงิน Good Price Hearing Aids
แจ้งการชำระเงิน

แจ้งผ่านทาง WEBSITE


หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งการชำระเงิน

- ผ่านทาง Line@ : (@hearingaid)

- ผ่านทาง Facebook : HearingAidThailand

- ผ่านทางโทรศัพท์ : 090-419-4199 , 081-391-9992

-
ช่องทางการติดต่อ
Email : kseven.hearingaid@gmail.com