ประเภทอนาล็อก
เครื่องช่วยฟัง BTE202

ปรับโทนเสียง สูง-ต่ำ ได้

บาท (3,350)
เครื่องช่วยฟัง BTE202s

ชาร์จแบตได้

บาท (4,790)
เครื่องช่วยฟัง PB304

ปรับโทนเสียง สูง-ต่ำ ได้

บาท (3,750)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH113

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

บาท (1,390)
JH113A

เสียงดัง ฟังชัด

บาท (1,790)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH116

มีขนาดเล็ก

บาท (1,650)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH117

ชาร์จไฟได้

บาท (2,290)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH125

ชาร์จไฟได้

บาท (2,290)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH138

ชาร์จไฟได้

บาท (2,390)
ถ่านเครื่องช่วยฟัง    
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A675

A675

บาท 
ช่องทางการติดต่อ