ประเภทอนาล็อก
JH113A

เสียงดัง ฟังชัด

บาท (1,790)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH116

มีขนาดเล็ก

บาท (1,650)
402

เสียงดัง ปรับตั้งค่าได้

บาท (3,690)
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A675

A675

บาท 
-
ช่องทางการติดต่อ
Email : kseven.hearingaid@gmail.com