สำหรับคนหูตึงรุนแรง
เครื่องช่วยฟัง SU05U

เสียงดังที่สุด

บาท (10,990)
เครื่องช่วยฟัง PB304

ปรับโทนเสียง สูง-ต่ำ ได้

บาท (3,750)
ช่องทางการติดต่อ