สำหรับคนหูตึงรุนแรง
เครื่องช่วยฟัง SU05U

รุ่นเสียงดังที่สุด

บาท (10,990)
402

เสียงดัง ปรับตั้งค่าได้

บาท (3,690)
403

ระบบดิจิตอล ลดเสียงรบกวนได้

บาท (5,690)
-
ช่องทางการติดต่อ
Email : kseven.hearingaid@gmail.com