สำหรับคนหูตึงมาก
เครื่องช่วยฟัง CICT1

ขนาดเล็กที่สุด

บาท (8,790)
เครื่องช่วยฟัง CICT4

ระบบชาร์จไฟ

บาท (9,590)
เครื่องช่วยฟัง SU05

ระบบ Telecoil คุยโทรศัพท์ได้

บาท (10,590)
เครื่องช่วยฟัง CICT3

ช่องรับสัญญาณ8ch

บาท (13,500)
JH113A

เสียงดัง ฟังชัด

บาท (1,790)
-
ช่องทางการติดต่อ
Email : kseven.hearingaid@gmail.com