ประเภทพกพา
เครื่องช่วยฟัง PB304

ปรับโทนเสียง สูง-ต่ำ ได้

บาท (3,750)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH138

ชาร์จไฟได้

บาท (2,390)
ถ่านเครื่องช่วยฟัง    
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A10

A10

บาท 
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A13

A13

บาท 
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A312

A312

บาท 
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A675

A675

บาท 
ช่องทางการติดต่อ