ปิด
ประเภทพกพา
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A10

A10

180.-
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A13

A13

180.-
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A312

A312

180.-
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A675

A675

180.-

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com