ประเภทใส่ในรูหู
เครื่องช่วยฟัง CICT1

เล็กที่สุด

บาท (8,790)
เครื่องช่วยฟัง CICT3

ลดเสียงรบกวนได้ดี

บาท (13,500)
เครื่องช่วยฟัง CICT5

ชาร์จแบตได้

บาท (12,390)
เครื่องช่วยฟัง ITE602

มีขนาดเล็ก

บาท (5,690)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH116

มีขนาดเล็ก

บาท (1,650)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH117

ชาร์จไฟได้

บาท (2,290)
ช่องทางการติดต่อ