ปิด
ประเภทใส่ในรูหู
เครื่องช่วยฟัง CA10

ขนาดเล็ก เสียงคมชัด

2,490.-
ลดจาก 3,890.-
เครื่องช่วยฟัง CICT1

ขนาดเล็กที่สุด

3,890.-
ลดจาก 8,790.-
เครื่องช่วยฟัง CICT4

ระบบชาร์จไฟ

4,190.-
ลดจาก 9,590.-
เครื่องช่วยฟัง CICT3

ช่องรับสัญญาณ8ch

7,090.-
ลดจาก 13,500.-
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH116

มีขนาดเล็ก

990.-
ลดจาก 1,650.-

เครื่องช่วยฟังที่ใช่

ให้ GOOD PRICE ดูแล
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
090-419-4199
ช่องทางการติดต่อ
kseven.hearingaid@gmail.com