ประเภทดิจิตอล
เครื่องช่วยฟัง CICT1

เล็กที่สุด

บาท (8,790)
เครื่องช่วยฟัง EP07

เสียงนุ่ม เป็นธรรมชาติ

บาท (11,790)
เครื่องช่วยฟัง SU05

ระบบ Telecoil คุยโทรศัพท์ได้

บาท (10,590)
เครื่องช่วยฟัง SU05U

เสียงดังที่สุด

บาท (10,990)
เครื่องช่วยฟัง CICT3

ลดเสียงรบกวนได้ดี

บาท (13,500)
เครื่องช่วยฟัง CICT5

ชาร์จแบตได้

บาท (12,390)
เครื่องช่วยฟัง BTE202

ปรับโทนเสียง สูง-ต่ำ ได้

บาท (3,350)
เครื่องช่วยฟัง BTE202s

ชาร์จแบตได้

บาท (4,790)
เครื่องช่วยฟัง ITE602

มีขนาดเล็ก

บาท (5,690)
เครื่องช่วยฟัง PB304

ปรับโทนเสียง สูง-ต่ำ ได้

บาท (3,750)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH113

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

บาท (1,390)
JH113A

เสียงดัง ฟังชัด

บาท (1,790)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH116

มีขนาดเล็ก

บาท (1,650)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH117

ชาร์จไฟได้

บาท (2,290)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH125

ชาร์จไฟได้

บาท (2,290)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH138

ชาร์จไฟได้

บาท (2,390)
ถ่านเครื่องช่วยฟัง    
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A10

A10

บาท 
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A13

A13

บาท 
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A312

A312

บาท 
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A675

A675

บาท 
ช่องทางการติดต่อ