ประเภทใส่ถ่าน
เครื่องช่วยฟัง CICT1

ขนาดเล็กที่สุด

บาท (8,790)
เครื่องช่วยฟัง SU05

ระบบ Telecoil คุยโทรศัพท์ได้

บาท (10,590)
เครื่องช่วยฟัง SU05U

รุ่นเสียงดังที่สุด

บาท (10,990)
เครื่องช่วยฟัง CICT3

ช่องรับสัญญาณ8ch

บาท (13,500)
JH113A

เสียงดัง ฟังชัด

บาท (1,790)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH116

มีขนาดเล็ก

บาท (1,650)
402

เสียงดัง ปรับตั้งค่าได้

บาท (3,690)
403

ระบบดิจิตอล ลดเสียงรบกวนได้

บาท (5,690)
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A10

A10

บาท 
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A13

A13

บาท 
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A312

A312

บาท 
ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ A675

A675

บาท 
-
ช่องทางการติดต่อ
Email : kseven.hearingaid@gmail.com