ประเภทชาร์จแบต
เครื่องช่วยฟัง CICT4

ระบบชาร์จไฟ

บาท (9,590)
-
ช่องทางการติดต่อ
Email : kseven.hearingaid@gmail.com