ประเภทชาร์จแบต
เครื่องช่วยฟัง CICT5

ชาร์จแบตได้

บาท (12,390)
เครื่องช่วยฟัง BTE202s

ชาร์จแบตได้

บาท (4,790)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH117

ชาร์จไฟได้

บาท (2,290)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH125

ชาร์จไฟได้

บาท (2,290)
เครื่องช่วยฟัง Lantex JH138

ชาร์จไฟได้

บาท (2,390)
ช่องทางการติดต่อ