Menu
1. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทร. 090-419-4199,081-391-9992
2. สั่งซื้อผ่านอีเมลล์ kseven.hearingaid@gmail.com
ยืนยันการสั่งซื้อ และยอดชำระจากทางร้าน
ลูกค้าชำระเงิน และแจ้งชำระเงิน
ช่องทางแจ้งชำระเงิน
/ PAYMENT /
1. ผ่านทาง facebook คลิกที่นี้
2. ผ่านอีเมลล์ kseven.hearingaid@gmail.com
3. ผ่านทาง Line : @hearingaid
4. ผ่านทางโทรศัพท์ โทร. 090-419-4199 , 081-391-9992