Menu
6 Nov
เรื่องหูตึงในวัยเด็ก
/ POSTED BY ADMIN / HEARING AID
" วันนี้ เรามีเกร็ดความรู้ดีดี จะมาบอกต่อกันนะคะ"

เรื่องหูตึงในวัยเด็ก
เรามาดูสาเหตุกันสิว่า มีอะไรบ้าง สาเหตุส่วนมากเกิดจากมารดาติดเชื้อหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์ แรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม ทารกมีอาการตัวเหลืองต้องเข้าตู้อบ ขาดออกซิเจนชั่วคราวขณะคลอด หรือ กรรมพันธุ์ เพราะฉะนั้นเราควร หาเครื่องช่วยฟังดีดีให้กับเด็ก หรือบุตรหลานของท่าน